Koncern LG přejde zcela na obnovitelné zdroje energie

Korejský koncernt LG Electronics zveřejnil svůj závazek přejít do roku 2050 zcela na obnovitelné zdroje energie jako součást své strategie udržitelnosti. To doplňuje její dřívější příslib dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality, v níž se zavázala snížit do roku 2030 emise uhlíku ve fázi výroby na 50 % standardů z roku 2017.

Zdroj: LG Electronics

Celosvětová transformace směrem k OZE

Transformace bude postupovat region po regionu, počínaje Severní Amerikou, kde budou všechny kanceláře a výrobní závody do roka poháněny obnovitelnou energií. Společnost bude napájet  nejprve „všechny kanceláře a weby“ obnovitelnou energii a postupně provede stejný přechod i v dalších částech světa v příštích třech desetiletích.

Dosažení tohoto cíle v celosvětovém měřítku bude vyžadovat různorodou strategii, včetně instalace vysoce účinných solárních panelů LG na budovách společnosti, využití smluv o nákupu elektřiny, které umožňují společnostem nakupovat elektřinu přímo od dodavatelů, využití certifikátů REC (Renewable Energy Credit) a účast v programu Green Premium v Koreji, domovském trhu společnosti LG, pro nákup čisté energie přímo od Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Vlastní zdroje solární energie a další opatření

LG v současné době instaluje solární moduly o výkonu 3,2 MW ve výrobním závodě v indické Noidě, kde vyrábějí elektřinu i pro napájení administrativní budovy. LG plánuje, že všechny výrobní závody mimo Koreu se chystají v příštích čtyřech letech převést 50 procent svých potřeb elektřiny na energii z obnovitelných zdrojů.

Tento projekt bude rozšířen v rámci Mechanismu čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, CDM), což společnosti LG umožní získat certifikáty na snížení emisí uhlíku na základě Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.  Společnost bude také podporovat oběhové hospodářství s cílem zvýšit využití přírodních zdrojů, recyklovat odpad v rámci výrobního procesu a sbírat e-odpad pro správnou recyklaci po použití.