Kdo se nepostará o energetickou soběstačnost, bude čelit existenčním problémům?

Firmy zažívají „energetickou apokalypsu“. Jako možné řešení v této situaci lze vidět v urychleném pořízení solární elektrárny v kombinaci s bateriovým úložištěm. To firmám zajistí nejen menší odběry ze sítě, špičkování odběrových maxim, vykrytí mikrovýpadků, ale také umožní s elektřinou obchodovat na spotovém trhu, které může být velmi ziskové. „To je cesta, kterou jsme se vydali v našem hlavním závodě v Jeseníku, ale i v jednotlivých dceřiných společnostech po Evropě,“ říká v rozhovoru pro www.solarninovinky.cz Cyril Svozil, místopředseda představenstva Fenix Group a.s. a ředitel společnosti AERS s.r.o, která vyrábí v Česku stále populárnější bateriové systémy akumulace energie, které si ve dnech 18.-19. října 2022 můžete prohlédnout na veletrhu Smart Energy Forum v Praze.

Zdroj: AERS

SN: Jak vnímáte aktuální vývoj na trhu s elektřinou v ČR, kde zažíváme největší energetickou apokalypsu v historii? Jaké dopady to má na Váš průmyslový podnik a jak se hodláte bránit pro vysokým cenám elektřiny v budoucnosti?

Apokalypsa zní dramaticky, ale je to bohužel docela trefné. Vyhlídky na několik příštích let opravdu nejsou růžové. Nejde o energetickou krizi v pravém slova smyslu, protože krize je spíše nepředvídatelný stav, který by nastal bez ohledu na naše nejlepší úmysly. V tomto případě jde bohužel o zcela nevyhnutelný důsledek politiky zeleného šílenství, který musel přijít i bez ohledu na konflikt na Ukrajině. Fit for 55, Green Deal, systém virtuálních odpustků (tj. emisní povolenky) v kombinaci se zavíráním spolehlivých a funkčních jaderných a uhelných zdrojů elektřiny vedou k omezení nabídky. Snížení nabídky = růst cen a snížení kvality dodávek (tj. blackouty).

Jediné řešení z pohledu podnikatele vidím v urychleném pořízení dodatkových zdrojů (typicky FVE, ale klidně i vodních či větrných elektráren, kde je to možné) v kombinaci s bateriovým úložištěm. To jim zajistí nejen menší odběry ze sítě, špičkování odběrových maxim, vykrytí mikrovýpadků, ale případně i možnost s elektřinou obchodovat na spotovém trhu (rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími hodinovými pásmy jsou často 3-násobné – viz www.ote-cr.cz). To je cesta, kterou jsme se vydali v našem hlavním závodě v Jeseníku, ale i v jednotlivých dceřiných společnostech po Evropě. Obávám se, že kdo nebude energetickou soběstačnost řešit a bude se naivně domnívat, že za něj tento problém vyřeší politici, tak bude s velkou pravděpodobností v blízké budoucnosti čelit existenčním problémům.

SN: Extrémní zdražení elektřiny vyvolalo nevídaný zájem o soláry v kombinaci s akumulací. To se projevu v zájmu více než 4000 českých firem o investice do nových zdrojů v hodnotě přes 18 miliard Kč, jak to vyplývá z dat MPO- žádostí o dotace z programu Národní plán obnovy. Dává Vám smysl se pouštět do instalací BESS zcela bez dotací?

Určitě. Celá kalkulace vychází z výpočtu návratnosti zařízení a ta prochází v těchto dnech poměrně revoluční změnou způsobenou dramatickým nárůstem cen elektřiny. Zatímco před dvěma lety byla návratnost FVE elektrárny poměrně dlouhá, tak dnes již lze konstatovat, že prakticky každá správně nainstalovaná elektrárna se vrátí v řádu několika málo let. Obdobně tak to platí u bateriových úložišť, která byla dříve spíše doménou technologických fandů než ekonomickou nezbytností. To se teď mění. Návratnost u průmyslových areálů není navíc spojena pouze s akumulací z FVE a špičkováním ¼ hodinových maxim, ale z velké části i pokrytí mikrovýpadků, které často napáchají nemalé škody. A vzhledem k současné situaci lze předpokládat, že četnost různých typů výpadků elektřiny spíše poroste než naopak.

SN: Ve vaší továrně v Jeseníku již několik let v rámci Vaší dceřinné společnosti AERS s.r.o. vyrábíte bateriová úložiště (BESS). Co v současnosti zahrnuje výrobní program AERS a komu BESS dodáváte zejména?

V Jeseníku vyrábíme velmi úspěšné domácí bateriová úložiště HES. To jsou úložiště s kapacitou 13,7-41,1kWh, které využívají akumulátory z koncernu Volkswagen. Průmyslová řešení SAS (špičkovací akumulační stanice), která jsou pořád víceméně na zakázku vyrábíme v našich výrobních prostorách v Blovicích na Plzeňsku. Nicméně, co je určitě velkou novinkou a velkým krokem pro AERS je to, že jsme přišli na trh se škálovatelným kontejnerovým řešením. Jde o 20-stopý kontejner s výkonem 360kW a kapacitou 400-600kWh. Tohle řešení bychom rádi měli na skladě, abychom byli schopni flexibilně uspokojit poptávky, se kterými se teď roztrhl pytel. Domácí úložiště HES směřují zejména do rezidenčních objektů, ale i do menších kancelářských budov, prodejen a firem. Řada SAS je určena zejména pro průmyslové areály.

SN:  Zdražování energií trápí také domácnosti. Co jim může vaše řešení nabídnout? Vyplatí se kombinovat BESS s FVE a případné přebytky solární energie obchodovat na spotovém trhu?

Pro domácnosti je určena řada úložišť HES. Ta má dostatečný výkon a kapacitu nejen pro úsporný provoz domácnosti, ale i případné obchodování. V rámci projektu CAMEB jsme na začátku tohoto roku začali testovat spotové obchodování na ideálním projektu (model plně elektrifikovaný dům-FVE-baterie HES-sálavé elektrické topení-rekuperace). A výsledky jsou opravdu skvělé! V podstatě platí, že s baterií s takto velkou kapacitou (jedná se o HES s kapacitou 41,1kWh) je možné plánovat energetickou logiku domácnosti na dny/týdny dopředu. Algoritmus, který je zcel bezobslužný je postaven na zadání: akumulace zisků z FVE do baterky – kvalifikovaná spotřeba v objektu – inteligentní prodej v nejdražších časových pásmech. Výsledkem je ve zkratce to, že v létě, kdy je dobrý osvit majiteli objektu dodavatel energií platí, protože vyúčtování je záporné a tím si člověk tzv. „našetří“ na zimu, kdy je osvit podstatně menší. Což ovšem s aktuálními cenami energií není vůbec špatné.

SN:V květnu jste obdrželi hlavní cenu Inovace ČEEP 2021 za second-life domácí bateriové úložiště HES. Jaké jsou přednosti tohoto typu BESS pro zákazníky?

3-fázový asymetrický střídač, krátkodobá přetížitelnost měniče 20kVA AC, přechod do ostrovního provozu během několika milisekund, pokročilý power management, velká kapacita, komplexní ovladatelské rozhraní na cloudu a to všechno Made in Czech Republic (včetně střídače)!

SN:  Ve vaší továrně v Jeseníku chystáte projekt obří BESS pro Váš podnik, který trápí rostoucí náklady na elektřinu. V jaké fázi je realizace tohoto záměru a co od něho očekáváte?

Ano, půjde o největší bateriové úložiště v ČR s kapacitou 2,9MWh. Očekáváme od něj zejména poměrně zásadní úsporu v energiích. Vedle téměř 1MWp FVE (a malé vodní a větrné elektrárny) budeme mít dostatečně robustní úložiště, abychom mohli současně špičkovat odběr, obchodovat na spotovém trhu a ještě zasáhnout v případě mikrovýpadku.

SN: Otázka na závěr-letos v říjnu bude AERS vystavovat na veletrhu Smart Energy Forum v Praze. Jaké novinky zde předvedete návštěvníkům?

Tentokrát nebudeme mluvit primárně o hardware, ale spíše o našem algoritmu, který jsme vyvinuli společně s ČVUT a který umožňuje právě výše zmiňované spotové obchodování. Na první pohled se může zdát, že jde o poměrně banální záležitost, ale věřte mi, že je za tím hromada práce. Algoritmus musí správně předpovědět osvit v místě instalace i spotřebu domácnosti a musí si vyhodnotit, kdy je nejvhodnější odebírat ze sítě, kdy spotřebu kompenzovat z baterie a kdy naopak do sítě dodávat a to tak, aby byl zachován komfort zákazníka a současně se maximalizoval ekonomický přínos.

Stále populárnější bateriové systémy akumulace energie společnosti AERS s.r.o. si ve dnech 18.-19. října 2022 můžete prohlédnout na veletrhu Smart Energy Forum v Praze.