Právní problémy spojené s komunitní energetikou v praxi

Soused přistavil patro a zastínil druhému fotovoltaické panely, rodinné rozepře či příliš důvěřiví společníci při sdílení elektřiny, firmy nebo obce čeká plnění mezinárodních závazků spojených s environmentální politikou – nástroje budoucnosti energetiky, které mají pomoci ven z energetické krize, ale s sebou přináší už nyní první problematické dopady v právní praxi. Judikáty o energetice z různých oblastí práva jsou také průběžně monitorované v programu Codexis nabízejícím veškeré změny v legislativě i nově vydané komentáře a doplňující ustanovení.

Zdroj: Trienergo

Energetická krize přinesla rozmach domácích fotovoltaických elektráren a jejich počet bude dál růst, jelikož Češi chtějí být více energeticky soběstační a mít stabilní ceny i tehdy, kdy trh není. Vlastní fotovoltaické panely lákají i kvůli poskytovaným dotacím a tlakům na ekologickou zodpovědnost nejen firem, ale také domácností. Tento trend však už nyní ukázal, že v praxi může způsobovat sousedské spory, které mohou skončit až u soudu.

Jako příklad lze uvést jeden aktuální případ, kdy budova z důvodu přestavby zastínila fotovoltaické panely na vedlejším domě, které tudíž přestaly plnit svůj účel – to může být problémem z hlediska návratnosti investice, ale zejména kvůli možnému porušení dotačních podmínek, které se vlastník jejich instalací zavázal plnit. Bude v tomto sporu zvýhodněný vlastník již déle instalovaných panelů, nebo jeho soused, který si stavbu upravil v souladu s územním plánem?

Podle platné právní úpravy a soudní judikatury v tuto chvíli nelze přesně říct, která strana je v právu. „I takovéto právní kuriozity z praxe budeme řešit na letošním Kongresu Právního prostoru. Na energetiku v občanském a správním právu se chceme zaměřit, protože se domníváme, že s rozvojem alternativních domácích zdrojů energií budou podobné případy přibývat,“ vysvětluje Gříbková, právnička a ředitelka Kongresu Právního prostoru a dodává, „již teď je viditelný nárůst rozsudků, které monitorujeme v právním programu Codexis pomáhajícím nejen advokátům s hledáním judikátů a komentářů ve všech oblastech práva. Jedná se o rozsudky spojené s energetikou nejen u takovýchto občanských sporů, ale také například v oblasti obchodního a mezinárodního práva, jelikož jsou firmy stále více vázané unijními normami – například ohledně environmentálních úmluv, které jsou často s energetikou spojené.“

Komunitní energetika může pokrýt až 80 % spotřeby českých domácností

Komunitní energetika je jedním z faktorů, který může pomoci z dlouhodobého hlediska stabilizovat ceny energií i snížit energetickou chudobu. Podle studie EGÚ Brno může komunitní energetika pokrýt až 80 % spotřeby domácností. Funguje na principu tzv. sdílení elektřiny – například elektřinu vyrobenou ze solárních panelů na chalupě můžete posílat nejen do vašeho domu, ale třeba i bytu rodičů či sourozenců. K odpovídajícímu rozvoji komunitní energetiky jsou ale potřebné také odpovídající legislativní změny, na které se v Česku teprve čeká, v březnu ale ERÚ vydal návod, jak a za jakých podmínek je možné sdílet elektřinu v bytovém domě mezi jednotlivé bytové jednotky.

„S rozvojem komunitní energetiky ale budou přicházet další právní spory, které budou nové,“ upozorňuje Gříbková a jmenuje například občanskoprávní spory o příjem energií mezi rodinnými příslušníky, nebo i podvodníků, kteří mohou využít přílišné důvěřivosti a přeprodávat levnější energie za dráž, nebo naopak čerpat komunitní energie zadarmo. „Právě rozvoj komunitní energetiky a s ní spojené právní aspekty chceme otevřít na Kongresu Právního prostoru tak, aby se na ní úřady, firmy i společenství připravili a předešlo se nejednoznačným řešení sporů,“ dodává Gříbková, „ukážeme také program Codexis, který jim pomůže s konkrétními právními otázkami v různých oblastech práva, nových legislativních dokumentů, judikátů i právních komentářů.“

Komunitní energetika má potenciál poskytnout řešení v oblasti energetiky a klimatických změn. Podle sdružení Klimatické koalice je to další udržitelný směr nejen pro domácnosti, ale také pro rozvoj měst a obcí. O novele jedná sněmovna a jedním z bodů je třeba právě adekvátní zakotvení právní ochrany spotřebitele.

Právnická obec chce společně na právní problémy spojené s energetikou upozornit na Kongresu Právní prostor s podnázvem Vize, nebo krize?, který se bude konat 3-4. května 2023. Kromě komunitní energetiky a praktických občanskoprávních sporů se otevřou také otázky energetických závazků státní správy i firem z hlediska environmentální evropské legislativy, dále se zaměří na aktuální problematiku českého práva. Mezi přednášejícími bude místopředseda ČAK JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra, předseda NSS JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., prezidentka AKE ČR Ing. Patrícia Čekanová, PhD. nebo členka rady ERÚ JUDr. Markéta Zemanová.