JinkoSolar hodlá jako první společnost v branži splnit cíle v oblasti klimatické neutrality 

Společnost JinkoSolar, přední světový výrobce fotovoltaických panelů, nedávno schválila vědecky podložené cíle pro snížení emisí v blízkém i dlouhodobém horizontu v souladu s celosvětově uznávanými odbornými standardy iniciativy SBTi. Cílem společnosti je tak dosáhnout uhlíkové neutrality.

Zdroj: JinkoSolar

Co je to SBTi?

Loni se JinkoSolar stala první fotovoltaickou společností na světě s ověřenými cíli SBTi. Navíc je druhou společností v  Číně, která získala tento status, a třetí společností na světě v rámci polovodičového průmyslu.

Organizace Science Based Targets initiative (SBTi) je celosvětové sdružení, které umožňuje podnikům stanovovat ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí (uhlíkové neutrality) v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu. Jeho hlavním cílem je urychlené snížení emisí podniků na celém světě na polovinu do roku 2030 a dosažení statusu “uhlíkové neutrality” do roku 2050.

V éře globálního oteplování je participace a stanovení vědecky podložených cílů v oblasti uhlíkové neutrality je klíčovou prioritou pro odpovědné společnosti. Firmy tím zvyšují svoji konkurenceschopnost a také akcentují odpovědnost v oblasti udržitelného rozvoje a ESG.

V současné době se k iniciativě SBTi připojilo více než 7 000 společností po celém světě, včetně společností jako je Tesla, Apple, BASF, Lenovo, Tencent a mnoho dalších.

Důraz na ochranu klimatu

Na konci roku 2021 se společnost JinkoSolar oficiálně zavázala, že si v souladu s  nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu stanoví cíle pro dosažení uhlíkové neutrality v rámci SBTi. V první polovině roku 2023 vydala společnost JinkoSolar zprávu nazvanou ESG 2022 Report, v níž poprvé popsala svůj plán v oblasti ochrany klimatu. Do konce roku 2023 SBTi ověřila, že společnost JinkoSolar si stanovila vědecky podložený cíl pro dosažení uhlíkové neutrality.

Na konci roku 2019 společnost JinkoSolar oznámila svou účast v „Zelené iniciativě RE100“ a na konci roku 2021 se zavázala k iniciativě „Science Based Targets“. S využitím neustále inovativní fotovoltaické technologie a spolehlivých fotovoltaických produktů poskytuje společnost JinkoSolar celosvětově čistou, bezpečnou, cenově dostupnou a inteligentní elektřinu vyráběnou ze slunečního záření.

Společnost JinkoSolar vnímá a řeší globální klimatické změny ekonomickým, ekologickým a proveditelným přístupem. Od čtvrtého čtvrtletí roku 2023 se JinkoSolar stala první fotovoltaickou společností s objemem dodávek panelů přesahujícím 200 GW. Podle odhadů renomované agentury IHS Markit to znamená, že každý osmý vyrobený fotovoltaický panel na světě v roce 2023 pocházel od společnosti JinkoSolar. Tento úspěch přispěl ke snížení emisí uhlíku o 1 kilogram na každých 8 kilogramů fotovoltaických výrobků.

Spoluprací se společností SBTi a stanovením nulových čistých cílů společnost JinkoSolar nejen vyjadřuje naše ambice v oblasti řešení změny klimatu, ale také poskytuje jasný návod pro snížení emisí v celém hodnotovém řetězci. Společnost JinkoSolar se těší na spolupráci s dalšími partnery, aby společně podpořila globální energetickou transformaci a více přispěla k budování zelenější a udržitelnější budoucnosti.

Společnost JinkoSolar oficiálně zveřejní své cíle v oblasti uhlíkové neutrality na svém webu dne 25. ledna 2024.

Jaké jsou cíle SBTi?

Organizace SBTi definuje a propaguje ambiciózní postupy pro stanovení klimatických cílů na základě vědeckých poznatků, poskytuje technickou a odbornou podporu společnostem, které si chtějí klimatické cíle nastavit, a nezávisle tyto navržené firemní cíle hodnotí. 

SBTi je výsledkem spolupráce mezinárodních subjektů CDP (nezisková charitativní organizace, která provozuje globální informační systém pro investory, společnosti, města, státy a regiony za účelem řízení jejich dopadů na životní prostředí), Globální dohody OSN (UNGC – pakt Organizace spojených národů, jehož cílem je povzbudit podniky a firmy na celém světě, aby přijaly udržitelná a sociálně odpovědná opatření a podávaly zprávy o jejich provádění), Světového institutu zdrojů (WRI – globální nezisková organizace, která ve spolupráci s politickými, byznysovými a občanskými lídry zkoumá, navrhuje a implementuje praktická řešení, která zlepšují životy lidí a zároveň umožňují přírodě prosperovat) a Světového fondu na ochranu přírody (WWF – mezinárodní organizace zaměřená na uchování biologické různorodosti, udržitelné využívání přírodních zdrojů, redukci znečišťování a klimatických změn).  

Organizace ve spolupráci s politickými, byznysovými a občanskými lídry zkoumá, navrhuje a implementuje praktická řešení, která zlepšují životy lidí a zároveň umožňují přírodě prosperovat) a Světového fondu na ochranu přírody (WWF – mezinárodní organizace zaměřená na uchování biologické různorodosti, udržitelné využívání přírodních zdrojů, redukci znečišťování a klimatických změn).