Jak předcházet poruchám solárních elektráren?

Životnost fotovoltaické elektrárny (FVE) dosahuje přibližně 30 let, ale díky odborné instalaci a pravidelnému servisu může fungovat i mnohem déle. Naopak nekvalitně provedená instalace sníží životnost zařízení až o desítky let. Výběr spolehlivého dodavatele s vyškolenými zaměstnanci by proto měl být na prvním místě.

Zdroj: Columbus Energy

Vlastní instalační norma

Společnost Columbus Energy, která k zajištění co nejbezpečnější montáže vyvinula vlastní instalační normu o 90 bodech, poradí, jak předcházet nejčastějším poruchám, a co při instalaci zohlednit.

Fotovoltaika je velice bezpečná technologie, ale vlivem nekvalitní instalace hrozí, že po pár letech přestane fungovat. Pokud jsou nesprávně zapojené elektrické části, může dojít i ke vznícení. Nejčastěji se jedná o špatné napojení konektorů DC části a krimpování kabelů s konektory, nedostatečné utažení svorkovnic a šroubových spojů, mechanické přetížení svorek či nedostatečné oddělení požárních úseků.

„Abychom předcházeli nejběžnějším poruchám, vyvinuli jsme vlastní instalační normu o 90 bodech, podle které každý systém kontrolujeme. Naši pracovníci ověří funkčnost všech komponentů, pevnost konstrukce, či zda je správně zapojená veškerá kabeláž,“ vysvětluje Petr Vaverka, člen dozorčí rady Columbus Energy.

Ochrana kabeláže a konektorů 

Poruchy bývají způsobeny také nedostatečnou ochranou kabeláže a konektorů, které propojují jednotlivé komponenty fotovoltaických systémů. Vniknutím vody a nečistot dochází ke snížení účinnosti či ztrátě odporu. Přehřívání problematických míst zase může vést ke vzniku požáru.

„Pro ochranu konektorů MC4 aplikujeme krytky se samo zhášející páskou a mikro kapslemi naplněnými hasivem, které při teplotě přes 120 stupňů Celsia uvolňují plyn, jenž vytlačuje z ohně kyslík. Navíc u kabeláže používáme chrániče před UV zářením, a tím předcházíme poruchám způsobeným špatným zaizolováním kabelů,“ dodává Vaverka.

Kvůli výrobní chybě může dojít k dalším poruchám, proto by si zájemci o fotovoltaiku měli důsledně zjistit, zda se jim na tyto závady vztahuje záruka, a jak dlouho dodavatel za instalaci ručí.

Co pohlídat ještě před zahájením instalace?

Instalace solárních panelů představuje pro střechu trvalé zatížení, proto je v první řadě potřeba na starších domech zkontrolovat její stav. Fotovoltaiku není vhodné umisťovat na onduline, eternit, polykarbonát nebo plexisklo. U těchto materiálů i při opatrné manipulaci hrozí popraskání.

„Jeden solární panel váží přibližně 20 kilogramů a při instalaci elektrárny do 10 kWp jich na střeše běžně bývá okolo 20. Krovy proto musí být dostatečně pevné, aby zátěž unesly. Zároveň je třeba počítat s tím, že panely budou na střeše několik desítek let. Doporučuji proto, aby zájemci nejprve zvážili rekonstrukci starší střechy, aby byla dostatečně stabilní pro umístění panelů,“  uvádí Vaverka.

Další problém, se kterým se odborníci z Columbus Energy setkávají, je nevyhovující stav elektroinstalace. Překážkou je často stará elektroměrová skříň a její umístění. Pokud je elektroměrová skříň umístěna ve dřevě, nesplňuje podmínky pro připojení do distribuční sítě.

V tomto případě je potřeba rekonstrukce či výměna rozvodové skříně. Nejen že je to nutná podmínka pro připojení, ale také se tím snižuje riziko vznícení. Hliníkové elektroinstalační vedení, rozteklá izolace, vypálené kontaktní svorky či neodpovídající jističe mohou mít vliv na samovznícení vodičů.

Pozor na zastínění

V neposlední řadě funkčnost a efektivitu fotovoltaiky ovlivňuje míra zastínění. Dokonce i malé zastínění jednoho modulu může mít negativní vliv na výrobu energie celého zařízení. Panely jsou zapojeny do série a snížení výkonu jednoho modulu způsobí, že svůj výkon upraví celá instalace.

Pokud není možné zastínění řešit např. pokácením stromů, mohou pomoci optimizéry. Díky nim se dotčené moduly stanou nezávislými a zbylé panely poskytují více energie. Navíc mají některé panely nabízené Columbus Energy technologii Half Cut Cell (tzv. půlené články), díky kterým nejsou panely ovlivněny drobným zastíněním.

Fotovoltaiku neinstalujte svépomocí

V první řadě je potřeba zdůraznit, aby se zájemci nepouštěli do realizace sami. Nejen že je to nebezpečné, ale také nelegální. Instalaci může provádět pouze autorizovaná osoba s profesní kvalifikací elektromontér fotovoltaických systémů (kód 26-014-H).

„Proces certifikace našich pracovníků trvá minimálně měsíc a jeho součástí je intenzivní školení v našem výcvikovém centru Polygon. Průběh instalací pak kontrolují zkušení zaměstnanci, abychom si byli jistí, že je práce odváděna v nejvyšší kvalitě,“ upozorňuje Vaverka.

Při výběru dodavatele je důležité myslet na to, že se jedná o dlouhodobou investici, jejíž návratnost se v současné době pohybuje v řádu 5 až 6 let a majiteli slouží další desítky let. Proto se nevyplatí zvažovat pouze pořizovací cenu. Roli hrají i další kritéria, například možnosti pravidelného servisu a délka záruky.

Pravidelným servisováním lze zvýšit životnost

I přes to, že se jedná o takřka bezúdržbovou technologii, pravidelná kontrola a údržba je klíčem k předcházení vzniku potíží a zajištění co nejlepší funkčnosti. Pravidelná revize je po čtyřech letech od instalace povinná. Bez revizního listu je v případě nehody téměř nemožné získat pojistné plnění od pojišťovny.

„V rámci programu Columbus Care mají naši zákazníci jistotu, že se o pravidelný servis postaráme a případné závady odstraníme včas. Doporučujeme pravidelný servis provádět jednou za rok. Navíc jsme schopni poskytnout velmi rozsáhlou záruku 30 let na panely a až 15 let na ostatní komponenty. Za funkčnost panelů ručí Columbus Energy, takže v případě reklamace klienti řeší závadu přímo s námi a nemusí se obracet na výrobce,“ uzavírá Vaverka.