IRENA: Náklady na výrobu solární elektřiny poklesly o 82 % od roku 2010. A proč budou dále klesat?

Průměrné celkové náklady na výrobu (LCOE)  solární energie na globální bázi z velkých fotovoltaických elektráren činí v současnosti 0,068 USD/kWh. Za posledních 10 let LCOE poklesly o 82 % a na roční bázi došlo k poklesu o 13,1% oproti roku 2018. Informuje o tom ve své aktuální studii Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje (IRENA).

Zdroj: Conergy

Zdroj: Conergy

Co táhne atraktivitu OZE?

Podle zjištění IRENA budou i letos LCOE pro solární energii dále klesat, a to navzdory probíhající pandemii Covid ve světě. „Od roku 2010 poklesly LCOE na výrobu elektřiny o 82 % pro tradiční velké pozemní fotovoltaické elektrárny, o 47% v případě koncentratorové solární energie (CSP), o 39% pro energii z pozemních větrných elektráren a o 29% pro energii z větrných elektráren  na moři,“ informují analytici IRENA.

 

Představená studie vychází z anylýzy více než 17 000 projektů na výrobu energie z OZE, kde se v tendrech podařilo shromáždit relevantní data ze zdrojů o výkonu 1,7 GW ve světě.  „Snížení nákladů na výrobu energie z OZE bylo způsobeno zejména technologickým pokrokem, úsporami z rozsahu, zvýšením konkurenceschopnosti dodavatelského řetězce a rostoucím objemem zkušeností ze strany developerů a EPC společnosti,“ píše se ve studii IRENA.

 

„Stejné množství peněz ve formě investic do OZE dnes produkuje mnohem více nových kapacit, než tomu bylo před deseti lety,“ uvádí ve studii IRENA. V roce 2010 vyžadovala 88 GW výstavba nových kapacit v OZE investice ve výši 210 miliard dolarů. V loňském roce byly do provozu uvedeny nové OZE o dvojnásobné kapacitě, na které připadly investice za 253 miliard USD, tj. přibližně o 20% více investic.

 

Obrovský úspěch solární energetiky

 

Podle statistik IRENA se mezi roky 2010 a 2019 navýšil globální instalovaný výkon ve fotovoltaice z 40 GW na 580 GW, což představuje růstový faktor ve výši 14. Ve stejném období došlo k poklesu cen solárních panelů o více než 90%, a rovněž náklady na BOSS (střídače, konstrukce, atd.) poklesly, ale v menším rozsahu než panely.

 

Výše uvedené faktory způsobily pokles LCOE pro solární energii v případě obřích fotovoltaických farem z 0,378 USD/kWh v roce 2010 na 0,068 USD/kWh v roce 2019. Také náklady na instalovaný 1 kWp pro velké solární elektrárny loni poprvé poklesly pod magickou hranici 1000 USD vůbec poprvé v historii na 995 USD. Jedná se o 18% pokles na meziroční bázi oproti roku 2018 a  o 79% pokles oproti roku 2010.

 

Během posledních 10 poklesly náklady na instalaci střešních solárních elektráren o cca 47-80 % v závislosti na daném regionu. „Nové projekty solárních elektráren jsou stále nákladově příznivější. V průměru se v současnosti vyplatí investorům postavit novou větrnou nebo solární elektrárnu, než udržovat v provozu současné uhelné elektrárny,“ uvádí ve studii IRENA.

 

Téměř 56 % všech nově uvedených velkých „zelených elektráren“ v roce 2019 vyrábí elektřinu výrazně levněji než tradiční fosilní elektrárny. Před 10 lety tomu bylo zcela jinak- náklady na výrobu solární energie z velkých fotovoltaických elektráren byly 7,6 krát dražší než elektřina z tehdejších fosilních zdrojů.

Další boom koronaviru navzdory

Ačkoli se všeobecně očekává, že pandemie Covid-19 letos přibrzdí rozvoj solární a větrné energetiky ve světě, rozhodně však nehrozí, že pandemicka krize vyvolá zpomalení trendu dalšího poklesu nákladů na výrobu energie z OZE.

 

Poslední aukce a uzavřené smlouvy o nákupu energie (PPA) naznačují, že cena solární elektřiny by mohla u projektů realizovaných příští rok dosáhnout průměrných LCOE na ve výši 0,039 USD/kWh. To by znamenalo další pokles o 42% oproti minulému roku a odpovídalo by to pětině nákladů na nejlevnější fosilní energii, která se vyrábí v hnědouhelných elektrárnách.

 

„Rekordní hodnoty v aukcích na výstavbu nových velkých pozemních fotovoltaických elektráren  v Abú Dhabí a Dubaji (Spojené arabské emiráty), Chile, Etiopii, Mexiku, Peru a Saúdské Arábii potvrzují, že hodnoty LCOE pro solární energii již brzy budou atakovat hladinu ve výši 0,03 USD/kWh,“ uzavírají analytici IRENA.