IRENA: Do pěti let bude ekologicky vyráběný vodík nejlevnější alternativou pro akumulaci energie

Ekologicky vyráběný vodík v následujících letech zaznamená výrazný nárůst objemu a bude také zásadním faktorem oproštění Evropy od oxidu uhličitého. Informovali o tom nedávno experti během 10. zasedání Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA), které se nedávno konalo v Abú Zabí.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Pokles cen až o polovinu

Hlavním tématem debaty na 10. zasedání Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA), které se minulý týden konalo v Abú Zabí, byl rozvoj ekologicky vyráběného vodíku – tedy vodíku generovaného elektrolýzou za využití elektřiny z obnovitelných zdrojů. Účastníci debaty se shodli, že cena ekologického vodíku by se v následujících desetiletích měla snížit o polovinu.

 

Thani Al Zeyoudi, ministr životního prostředí Spojených arabských emirátů (SAE) u kulatého stolu o vodíku prohlásil: „Když budou dostatečné investice, ekologická výroba vodíku se do pěti let stane nákladově konkurenceschopným odvětvím. V SAE stavíme první elektrolytickou stanici na vodík. Stavba probíhá v oblasti , která je celá napájená solární energií.“

 

Evropský komisař pro energetiku Kadri Simson dodal, že vodík je „zásadním prostředkem,“ který umožní Evropské unii splnit cíle nulových emisí do roku 2050. Faith Birol, výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii: „Vodík může přispět k vyřešení mnoha energetických problémů. Může pomoci dekarbonizaci oborů jako je výroba oceli, chemický průmysl, nákladní silniční a lodní doprava i letecká doprava. Vodík rovněž může zvýšit energetickou bezpečnost skrze diverzifikaci palivového mixu a posílení schopnosti vyvažovat sítí.“

 

„Naším cílem je decentralizované a masové využití vodíku. Je důležité z pilotní fáze přejít k realizace a rozvoji životaschopných projektů,“ uvedl Manuel Kühn, viceprezident společnosti Siemens pro strategii a obchodní rozvoj na Blízkém východě.

 

V dalších desetiletích je důležité další urychlení vývoje za účelem zvýšení podílu vodíku v energetice. A ekologická výroba vodíku, to je do značné míry elektrolýza s využitím zelené elektřiny.

 

Je vodík budoucností energetiky? 

 

V prosinci 2019 mezinárodní vědecký tým představil a popsal novou metodu, jak získávat vodík levněji. Je to podle vědců udržitelnější než způsoby, které se používají v současnosti.

 

Podle expertů lze nyn vyrobit vodík z vody pomocí laciných materiálů, jako je železo a nikl. Ty, pokud se použijí jako katalyzátor, dokáží výrazně urychlit reakci, a přitom je na ni potřeba výrazně méně energie.

 

Doposud se jako nejúčinnější katalyzátory využívaly ruthenium, platina a iridium – tedy vzácné a drahé prvky. Nyní se téhož podařilo dosáhnout pomocí laciných a rozšířených prvků.

 

„Naším katalyzátorem pokryjeme elektrody a tím snížíme spotřebu energie během tohoto procesu,“ uvedl Chuan Zhao, který vedl výzkumný tým. Povlak je velice tenký, má jen několik atomů. Ale přitom je velice účinný v tom, jak silně reakci podporuje.

 

Podle Zhaa katalyzátor připravený tímto způsobem může být stejně účinný jako platina. Za gram ruthenia, platiny a iridia se v současnosti platí 11, 42 a 70 dolarů. Kilogram železa nebo niklu stojí přitom jen 0,13, respektive 20 dolarů. Náklady na získávání vodíku by tedy mohly poklesnou až tisícinásobně.

 

„Momentálně máme v naší ekonomice založené na fosilních palivech silnou motivaci přejít na vodíkovou ekonomiku. Tak, abychom mohli začít používat tento prvek jako nosič pro čistou energii,“ uvedl vědec. Energii potřebnou pro výrobu vodíku by získával pomocí solárních nebo větrných elektráren – zatím je problém v tom, že lidstvo je nedokáže využít v době, kdy je potřebuje.

 

Profesor Zhao věří, že jeho technologie by mohla uspět – a rozšířit se do podobné sítě, jakou nyní zabírají klasické benzinové pumpy.