Inspirace pro Česko: Vietnam se stal v roce 2020 nejrychleji rostoucím fotovoltaickým trhem světa

Instalovaná kapacita střešní fotovoltaiky ve Vietnamu na konci roku 2020 dosáhla 9,5 GW. Přírůstek instalované kapacity v této jihoasijské zemi byl loni neuvěřitelných 9,1 GW v rámci 102 000 nově instalovaných fotovoltaických systémů. Pro porovnání v Česku se loni nově připojilo cca 6 000 nových solárních elektráren o výkonu okolo 50 MWp.

Zdroj: SolarWorld

Zdroj: SolarWorld

Boom navzdory pandemii

Pokračující dynamický růst vietnamské ekonomiky s sebou přináší také rostoucí hlad po elektřině a vytváří tlak na urychlené budování nových energetických kapacit. Vzhledem ke klimatickým závazkům Vietnamu se pozornost vietnamské vlády v posledních letech soustředí zejména na podporu využívání obnovitelných energetických zdrojů.

Zejména to platí pro fotovoltaiku, kterou do konce minulého roku vietnamská vláda podporovala velmi štědrým systémem na bázi pevných výkupních cen (FIT), který v Česku platil do roku 2013. Díky finiši na konci roku 2020 rostl místní fotovoltaický trh neskutečným templem 2 435 %, kdy se oproti roku 2019 instalovaná kapacita zvýšila z 378 MWp na 9 583 MWp. Tyto údaje prezentovala nedávno Vietnamská státní energetická společnost (EVN).

Boom vietnamské fotovoltaiky nezbrzdila ani pandemie koronaviru, kdy došlo k lockdownu místní ekonomiky. Prudký rozvoj střešní fotovoltaiky začal zejména ve 3. kvartálu a v posledních měsících roku 2020. Jen v listopadu se jednalo o 74 281 nových elektráren o výkonu 850 MW.

Dopad na sítě

S rychlým rozvojem elektráren na obnovitelné zdroje se však objevily problémy se stabilitou zastaralé elektrické přenosové soustavy a vznikla naléhavá potřeba její modernizace včetně implementace technologií pro chytré řízení sítě. Vietnamská vláda proto přijala Národní akční plán pro rozvoj chytrých sítí a jeho implementací pověřila ministerstvo průmyslu a obchodu, v jehož gesci se nachází místní energetický regulační úřad (ERAV- Electricity Regulatory Authority of Vietnam).

Akční plán počítá nejen se zaváděním chytrých technologií pro regulaci sítě, ale také s aplikací nových technologií pro dočasné uskladňování elektrické energie nebo rozvojem zařízení pro chytrou domácnost umožňující regulaci spotřeby dle aktuální nabídky elektřiny. Akční plán podporuje také integraci menších producentů elektřiny z obnovitelných zdrojů do lokálních nízkonapěťových sítí či pilotní aplikaci takzvaných mikrosítí.

Všechny tyto oblasti nabízí zajímavé příležitosti pro české firmy, ať už v oblasti poradenství a konzultantských služeb, či přímo pro dodávky českých technologických řešení do Vietnamu.

Další rozvoj zelené energetiky

Další rozvoj chytrých sítí ve Vietnamu bude záviset především na tempu rozvoje obnovitelné energetiky a ta by dle všech předpokladů měla hrát na místním energetickém trhu stále důležitější roli. Strategie rozvoje obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 počítá s dynamickým růstem produkce elektřiny ze slunečních, větrných a vodních elektráren.

Z obnovitelných zdrojů energie dnes sice pochází pouze 3,7% elektřiny vyrobené ve Vietnamu avšak do roku 2030 by měla celková výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (včetně energie vyprodukované malými vodními elektrárnami) vzrůst více než pětkrát na 28 GW a její podíl v energetickém mixu by měl přesáhnout 20%.