IISD: Energetickou revoluci by zaplatilo méně dotací pro fosilní energetiku

Zásadní přesměrování dotací z fosilních zdrojů by mohlo částečně zaplatit náklady na energetickou proměnu většiny zemí světy. K tomuto závěru dospěl americký think tank International Institute for Sustainable Development (IISD), který nedávno vydal studii na téma  možnosti přesměrování dotací fosilních paliv do obnovitelných zdrojů energie. 

Siemens


Fosilní energetika je podporována v řádu bilionů korun

Studie s názvem Fossil Fuel to Clean Energy Subsidy Swaps: How to pay for an energy revolution se zabývá možnými dopady přesměrování existujících dotací fosilních paliv do obnovitelné energetiky.  Tato studie právě tuto tzv. výměnu dotací podporuje a argumentuje různými ekonomickými, sociálními a environmentálními benefity.

Podle expertů IISD se v současnosti do spalování  uhlí nebo ropy v současnosti ve formě dotací masivně investuje v řádu stovek miliard dolarů ročně. Experti spočítali, že pro proměnu energetiky stačí investovat 10 až 30 procent z fosilních dotací.

„Dotace fosilních paliv jsou často neefektivní, nákladné pro vlády a podkopávají rozvoj čistých zdrojů energie,“ shrnul výsledky zjištění Richard Bridle, hlavní politický poradce Mezinárodního institutu pro udržitelný rozvoj (IISD).

Na globální úrovni jsou v současnosti dotace fosilních paliv stále několikanásobně vyšší než dotace obnovitelných zdrojů energie. U fosilních paliv se jedná přibližně o 372 miliard USD ročně (přibližně 8,6 bilionu korun) a u obnovitelných zdrojů zhruba 100 miliard USD (přibližně 2,3 biliony korun).

Smysluplné přesměrování dotací

Přesměrování dotací, tedy realokace dotací od fosilních paliv do obnovitelné energetiky, by podle studie IISD vedla k znásobení a udržitelnosti snížení emisí a zároveň by měla pozitivní dopad na ekonomiku, pracovní pozice, nebo veřejné zdraví.

Již v současnosti k přesměrování dotací v určité míře dochází s tím, že dotace do fosilních paliv celosvětově klesají. Investice do obnovitelné energetiky naopak rostou a jsou vyšší než investice do nových výroben energie z fosilních paliv. Podle IISD je ovšem nutné, aby byl tento přechod rychlejší.

Některé země jako Indie nebo Portugalsko pro podporu výstavby nových fotovoltaických elektráren využívají tržní princip aukcí, ve kterých zájemci soutěží o podporovanou cenu vykupované solární elektřiny. Tu se podařilo dostat pod 0,20 USD/kWh, v přepočtu tedy necelých 0,50 Kč za kilowatthodinu. 

Ekonomickou výhodnost obnovitelných zdrojů potvrzují závěry studie IISD. „Téměř všude na Zemi jsou obnovitelné zdroje velmi blízko konkurenceschopnosti. V praxi stačí jen malá část dotací, které plynou do fosilních zdrojů (10–30 % z celkové částky) pro srovnání situace na trhu. Čistá energie se pak rychle stává zdrojem, který je dostupný a může masívně růst,“ říká Richard Bridle z IISD. 

IISD zároveň uznává, že momentálně existují významné politické bariéry, které přesměrování dotací kladou do cesty překážky. Politická podpora je přitom nezbytná, aby k přesměrování dotací mohlo dojít. Jedním z hlavních problémů je skutečnost, že benefity vyplývající z transformace energetického sektoru budou patrné až ve střednědobém a především dlouhodobém horizontu. Naopak možná negativa, kupříkladu zvýšení poplatků za energie, se objeví téměř okamžitě.