Hoymiles představila první třífázový mikroměnič na světě s reaktivním řízením výkonu

Společnost Hoymiles Power Electronics Inc. (dále jen „Hoymiles“), přední světový výrobce mikroměničů (mikroinvertorů), představila první řadu třífázových mikroměničů na světě, které umožňují reaktivní řízení výkonu. Kromě toho firma představila nové jednofázové mikroměniče určené na podporu modulů s vyšší kapacitou.

Zdroj: Hoymiles

Úspěšný vývoj

Tyto nové produkty mají zákazníkům pomoci snížit náklady na výrobu elektrické energie při zachování kvality a spolehlivosti výroby.

Firma Hoymiles úspěšně vyvinula první třífázové mikroměniče na světě, které využívají technologii reaktivního řízení výkonu. Nové modely třífázových mikroměničů HMT-2250 a HMT-1800 pomáhají podstatně zvýšit účinnost a spolehlivost distribuce elektrické energie.

Pokud není zajištěna dostatečná stabilizace napětí, může dojít k poškození rozvodné sítě a ke zhoršení její funkčnosti. Nejnovější třífázové mikroměniče firmy Hoymiles jsou vybaveny technologií reaktivního řízení výkonu, což tento problém spolehlivě řeší. Navíc tyto mikroměniče snižují náklady na provoz a údržbu a podporují připojení až šesti dalších modulů, což umožňuje snížit náklady výrobu solární energie a pomáhá zjednodušit celkové řešení elektroinstalací.

Řešení pro vysoce výkonné fotovoltaické moduly

Třífázové mikroměniče lze zapojit do běžných třífázových rozvodných sítí 230V/400V a jsou považovány za nejhospodárnější řešení pro komerční i průmyslové aplikace. Výkon třífázových měničů firmy Hoymiles dosahuje až 2250 VA (voltampér) a lze je využít i u vysoce výkonných fotovoltaických modulů, které jsou dnes velkým hitem.

Společnost Hoymiles navíc přišla s vylepšením své stávající řady jednofázových mikroměničů, které dnes nabízí největší výkon na trhu a uspokojují poptávku zákazníků po zařízení s vysokým výkonem. Mikroměnič 1v1 nyní nabízí výkon až 400 W, zatímco mikroměniče 2v1 dosahují výkonu až 800 W. Díky tomu dokáží tyto mikroměniče zpracovat více elektrické energie za jednotku času než ostatní produkty.

„Po mnohaletém úsilí se nám podařilo úspěšně vyvinout a vyrobit naše první třífázové mikroměniče, které nabízí vysoký výkon a spolehlivost provozu. Jedná se o první třífázový mikroměnič s reaktivním řízením výkonu, což značně rozšiřuje spektrum využití tohoto produktu,“ řekl Čao I, ředitel výzkumného a vývojového centra firmy Hoymiles. „Díky bezpečnosti, výkonnosti a vysokému stupni integrace naše produkty podstatně přispějí ke zdravému rozvoji fotovoltaického průmyslu.“