Francie novým zákonem zrychluje rozvoj obnovitelných zdrojů

Francouzští zákonodárci schválili zákon, který by měl výrazně urychlit rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE). Nová legislativa zahrnuje řadu pozitivních kroků směřujících ke zkrácení povolovacích procesů a rozvoji solární energie. Podobnou podporu by si obnovitelné projekty zasloužily i u nás.Francie jako jediný z členských států Evropské unie nebyla schopna splnit svůj národní cíl pokrýt do roku 2020 alespoň 23 % své energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů. V kontextu probíhající energetické krize a ve snaze dostát svým závazkům pro rok 2030 se francouzský parlament shodl na přijetí nového zákona. Ten by měl odstranit dosavadní překážky v rozvoji OZE a zrychlit povolovací procesy, které obvykle trvají řadu let.

Zdroj: Portiva

Zóny pro OZE v každé obci

Na základě zákona musí každá obec nově vymezit tzv. akcelerační zóny, kde budou platit přívětivá pravidla pro budování obnovitelných zdrojů. V těchto zónách dojde ke zkrácení administrativních procesů, takže například přezkum dopadů na životní prostředí zde nebude trvat déle než tři měsíce. Rozvoj OZE je také nově považován za naléhavý veřejný zájem, což usnadní získání potřebných výjimek v chráněných oblastech.

Došlo také k rozšíření oblastí, na kterých bude možné instalovat solární panely. Jedná se zejména o pozemky podél silnic, železnic či pobřeží. Bude rovněž nutné, aby každé velké parkoviště (nad 1 500 m2) bylo zakryto střechou s fotovoltaickým zařízením. Podobné pravidlo bude platit i pro všechny budovy, s výjimkou těch obytných, jejichž půdorys je větší než 500 m2.

K většímu přijetí solárních panelů či větrníků ze strany veřejnosti by měla přispět povinnost směřovat část ze zisků do lokálních projektů, například do zateplení budov či do rozvoje udržitelné dopravy.

Kritici se obávají zdržení projektů

Legislativa však budí i jisté obavy. K vymezení akceleračních zón zřejmě nedojde dříve než v roce 2024, což může zpomalit přípravu projektů v následujících dvou letech. Při rozhodování o zónách bude mít rovněž každý starosta konečné právo veta.

I přes dílčí nedostatky se jedná o přelomovou legislativu, která může výrazně urychlit stále nedostatečný rozvoj OZE. Že to jsou právě zákony, které brání v transformaci energetiky, ukazuje i naše nová studie provedená ve spolupráci s Fakta o klimatu. Podle ní je skutečně možné dosáhnout zdvojnásobení podílu obnovitelné energie v ČR do roku 2030. Bez legislativních změn se to ale neobejde.

Autor: Václav Prais, Frank Bold