Experti: Nástup fotovoltaiky a akumulace u nás bude velmi dynamický do roku 2030

Kromě boomu obnovitelných zdrojů se do roku 2030 dočkáme také nástupu akumulace, a zcela nových technologií jako je Power-to-Gas. Prim bude hrát rozvoj fotovoltaiky a větrné energetiky. Shodli se na tom přední experti, kteří vystoupí na online konferenci Smart Energy Forum ve dnech 25.-26. listopadu 2020.

 

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Dynamický rozvoj OZE

„Obnovitelné zdroje energie (OZE) se do roku 2030 budou velmi dynamicky rozvíjet, ale v této dekádě ještě nebudou tvořit páteř energetiky. S tím bude bezprostředně souviset boom bateriové akumulace energie, a budou se zkoušet nové technologie jako Power-to-Gas,“říká Stanislav Vnouček, místopředseda společnosti ČEPS.

Rozvoj větrné energetiky však bude na lokální úrovni narážet na zbytečné byrokratické překážky. Pokud se jedná o fotovoltaiku, pak její role v energetice poroste, ale geografické předpoklady České republiky jí neumožní, aby se stala dominantní technologií.

Baseload (trvalé zatížení) v České republice bude zajišťovat v budoucnosti jaderné zdroje do roku 2050 v kombinaci s OZE. „Pokud se jedná o fotovoltaiku, pak očekáváme, že do roku 2030 dojde minimálně ke zdvojnásobení instalovaného výkonu ze současných 2,2 GW na cca 4 GW,“ říká René Neděla náměstek pro energetiku na MPO.

„Fotovoltaika se bude primárně rozvíjet na střechách, na brownfieldech či jako integrovaná v budovách poblíž místa spotřeby. Toto je zásadní změna, která přijde v následujících letech,“ doplňuje Neděla.

Pokud se jedná o větrnou energetiku, tak její instalovaný výkon se do roku 2030 ztrojnásobí až na 900 MWp. Dynamicky se budou rozvíjet i malé vodní elektrárny. Poněkud omezený potenciál pro rozvoj má geotermální energetika.

Akumulace jako smysluplný doplněk OZE

Bateriová akumulace je základní podmínkou pro rozvoj interminentních OZE. Zejména z pohledu prosumerů, tj. výrobců energie z fotovoltaických elektrárnách na střechách rodinných domů.

„Je to celosvětový trend, a to nejen pro optimalizaci spotřeby energie z FVE v domácnostech. Baterie se používají i pro poskytování služeb pro potřeby provozovatele přenosové soustavy. Několik případů již vzniká i v Česku,“ říká Vnouček.

Další větší projekty v oblasti bateriové akumulaci pro poskytování podpůrných služeb v ČR se připravují. „Ceny bateriových systémů v poslední době výrazně klesají, a tyto systémy se stávají přínosným doplňkem fotovoltaických elektráren,“ uvádí Vnouček.

Trendem se v budoucnosti stanou tzv.“aktivní zákazníci“, kteří si budou vyrábět a obchodovat vyrobenou energie z fotovoltaiky na střeše. To bude doplněno baterií ve sklepě a elektromobilem v garáži.

Jaké další uplatnění najde bateriové akumulace v ČR? Budou mít šanci i další typy ukládání energie u nás v blízké budoucnosti? Stanou se OZE pozitivem nebo rizikem pro přenosovou síť v Česku? Je na rozvoj OZE připravena legislativa? Měl by stát dále podporovat rozvoj fotovoltaických elektráren?

Na výše uvedené otázky budou diskutovat René Neděla náměstek pro energetiku na MPO  a Stanislav Vnouček, místopředseda společnosti ČEPS. Tito přední experti vystoupí na online konferenci Smart Energy Forum ve dnech 25.-26. listopadu 2020.