Expert: Českou fotovoltaiku čeká obří růst instalovaného výkonu oproti současnosti

Energetika bude směřovat k decentralizaci. „Již brzy se v Česku stane fotovoltaika nejrychleji rostoucím energetickým zdrojem,“ říká  Blahoslav Němeček, Partner EY v Consulting se zaměřením na energetický sektor v rozhovoru pro deník Hospodářské noviny (HN).

Zdroj: EY

Konec solární fobie

Česká republika se dříve nebo později musí zbavit fobie ze solární energetiky, která vznikla jako důsledek nezvládnutého boomu před deseti lety. „Ppředpokládáme, že fotovoltaika – už za poměrně konkurenceschopných podmínek – bude nejrychleji rostoucím energetickým zdrojem u nás,“ tvrdí Němeček.

Podle Němečka lze v Česku očekávat asi čtyřnásobný nárůst instalovaného výkonu ve fotovoltaice oproti současnosti. „Přestože se ve významné míře uplatní bateriová akumulace, dobu energetické špičky nepůjde vykrývat bez plynových zdrojů,“ dodává Němeček.

Rozvoj decentralizovaných zdrojů

Česko je historicky čistým exportérem elektřiny. Tuto skutečnost považujeme za samozřejmost a jakousi záruku bezpečnosti dodávek a stabilních cen. „Situace na trhu se ale dlouhodobě mění a my se musíme připravit na dobu, kdy budeme více elektřiny dovážet než vyvážet,“ říká Němeček v rozhovoru pro HN.

Jak dále uvádí Němeček, lpění na přebytku za každou cenu by bylo nejen neefektivní, ale brzdilo by nás od přechodu na chytrá decentralizovaná řešení, která stojí za změnou toho, jak přistupujeme k zajištění energetické bezpečnosti.

„Nebudou to velké flotily masivních energetických bloků „jedoucích“ na uhlí, nýbrž chytrá soustava mnoha menších zdrojů, zejména obnovitelných, ale zatím i plynových, propojená s akumulačními zařízeními, na níž bude každá moderní energetika stát,“ zdůrazňuje Němeček.

Jaderná renesance

Ve svém výhledu rozvoje energetiky v Česku Němeček dodává, že očekává i jadernou renesanci, přičemž výstavbu nového bloku v Dukovanech nelze chápat jako rozšiřování domácí jaderné energetiky, ale jen jako částečnou náhradu současných bloků, které budou dosluhovat. Tato bezemisní elektřina by nám jinak v bilanci citelně chyběla hlavně v zimních měsících.

„Moderní energetická bezpečnost funguje v rámci evropské energetické soustavy, podstatná je tedy její celková bilance, nikoli bilance jednotlivých států. Tato soustava počítá s mixem zdrojů, které v daný moment nejefektivněji splňují podmínky dodávky při dodržení environmentálních požadavků. Zda byla vyrobena na německém pobřeží, na české Vysočině či v alpském údolí, nebude rozhodující,“ uzavírá Němeček.