Evropská unie hodlá „modernizovat“ právní předpisy o bateriích

Evropská komise chce modernizovat právní předpisy EU o bateriích, což je dalším krokem ke splnění evropské zelené dohody. O chystaných změnách rozhodla Evropská komise na počátku prosince 2020.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Reakce na boom baterií

Legislativa o bateriích v Evropě je první aktualizací od roku 2006, protože rychle roste poptávka po čistých zelených technologiích, které baterie velmi využívají.

Proto akční plán podporující rozvoj bateriových technologiích v zemích EU je klíčovým bodem evropské zelené dohody, která bude do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Podle EK by v budoucnu měly být všechny baterie prodávané v EU „udržitelné, vysoce výkonné a bezpečné po celou dobu jejich životního cyklu“.

„To znamená, že baterie, které jsou vyráběny s co nejmenším dopadem na životní prostředí, s použitím materiálů získaných při plném respektování lidských práv a sociálních a ekologických standardů, by měly být bezpečné a umožňovat jejich opětovné použití/vyrobení nebo recyklování na konci své životnosti,“ uvádí se v dokumentu příslušné směrnice Evropské komise č. 2020/353.

Baterie se používají v mnoha rozvíjejících se čistých a zelených technologiích, jako jsou solární a větrné elektrárny a elektrická vozidla. Poptávka po bateriích se do roku 2030 zvýší 14krát, z velké části díky elektrické dopravě, což je trh, který do roku 2027 dosáhne 803 miliard dolarů.

To zase zvyšuje poptávku po surovinách, včetně lithia, niklu, kobaltu, manganu, mědi, cínu a grafitu. Nikl nedávno dosáhl 15měsíčních maxim díky rostoucí poptávce, zatímco u mědi se předpokládá, že do roku 2022 dosáhne 10 000 dolarů.

Nové požadavky na baterie

Evropská komise navrhla povinné požadavky na všechny baterie, což znamená, že průmyslové, automobilové a přenosné baterie by musely splňovat normy. To přichází uprostřed obav z dopadu nově vyrobených baterií na životní prostředí, protože i když samotné baterie nabízejí oproti tradičním zdrojům energie významné zlepšení, suroviny je stále třeba těžit ze země.

Evropská komise uvedla, že baterie budou muset být zodpovědně získávány, omezovat používání nebezpečných látek a splňovat minimální kvóty na výkon, životnost, recyklovatelnost, používání recyklovaných materiálů a uhlíkovou stopu.

Baterie pro elektrická vozidla a stacionární systémy akumulace energie z OZE budou nyní muset vykazovat svou uhlíkovou stopu a nakonec splňovat maximální uhlíkový práh. V kombinaci s budoucím tzv. „pasem pro akumulátory“ opatření týkající se uhlíkové náročnosti nejen zabrání vstupu nedostatečně výkonných baterií na trh EU, ale bude také motivovat výrobce baterií nejlepší třídy.