Co způsobilo rekordní zdražení elektřiny? Jak se tomu bránit?

Cena elektrické energie může být ovlivněna různými faktory (poptávka, povolenky, typ zdroje, atd.). Zatímco výrobní náklady z obnovitelných zdrojů a jádra se za poslední rok zásadně neměnily, výrobní náklady elektřiny z uhlí a plynu se dramaticky zvedly vlivem zdražení paliva a emisních povolenek. Lze se vůbec bránit vůči obrovskému zdražení elektřiny?

O těchto otázkách budou diskutovat přední experti na mezinárodní konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 11. listopadu 2021.

Co způsobilo zdražení elektřiny?

Elektrická energie se vyrábí z různých zdrojů. Podívejme se nejdříve na plyn: plynová elektrárna za výrobu jedné megawatthodiny zaplatí zhruba 180 euro za plyn (pětinásobek oproti lednu 2021) a 22 euro za emisní povolenky (dvojnásobek oproti lednu). Růst cen plynu zachycuje níže uvedený graf.

U dovezeného černého uhlí je nárůst ceny paliva o trochu mírnější: zhruba 75 euro za uhlí (tři a půlnásobek oproti lednu) a 45 euro za emisní povolenky (dvojnásobek oproti lednu).  U hnědouhelných zdrojů není důvod pro zásadní růst ceny paliva. Náklady na povolenky se pohybují kolem 60 euro (opět dvojnásobek oproti začátku roku, tedy třicetieurové zdražení).

Momentální velkoobchodní cena elektřiny na trzích je určena nabídkou nejdražšího výrobce, který je v danou chvíli nutný pro pokrytí celé spotřeby. Výsledná cena tedy osciluje mezi nižšími cenami kolem 50 EUR/MWh a a výrazně vyššími cenami až k 250 EUR/MWh.

Během času, kdy spotřebu pokryjí obnovitelné, jaderné, příp. hnědouhelné zdroje, platíme kolem 50 EUR/MWh. Když to nestačí, je třeba neobvykle nákladný provoz černouhelných nebo plynových turbín za ceny až 250 EUR/MWh. Jaký je tedy závěr v jedné větě?

Současné raketové zdražení energií ze 70 – 90 % padá na vrub plynu a zbytek je dán cenou emisních povolenek.

Jak se bránit rostoucím cenám elektřiny?

Spotřebitelé elektřiny mají omezené možnosti reagovat na skokové zdražení silové elektřiny na burzách v poslední době. Nejefektivnější nástroje jsou úspory, ale jejich potenciál je omezený.

Dalším způsobem obrany proti růstu cen elektřiny je možnost najít si nového dodavatele, který dokáže nabídnout lepší cenu. Většina dodavatelů však nyní nakupuje elektřinu za tržní ceny, které jsou v současnosti velmi vysoké s tím, že je určuje burza v Německu.

Existuje 2 způsoby, jak s pomocí „zelené energie“ najít efektivní recept na trvalou obranu proti růstu cen elektřiny. První možnosti je investice do vlastního zdroje, kterým může být kogenerační jednotka nebo střešní fotovoltaická elektrárna s/bez akumulace.

Většina českým domácností si díky dotacím z programu Nová zelená úsporám může dovolit komfort vlastní FVE, která dokáže snížit účty za elektřinu v řádu deseti tisíců Kč ročně. Navíc, si domácnosti mohou požádat nově od října i o dotaci na nabíječku elektromobilu, a díky tomu ušetřit za palivo pro elektromobil. 

Pro firmy, které nemají možnost si umístit FVE na střechu svého objektu, pak přichází do úvahy tzv. zelené PPA smlouvy. Díky PPA si firma může zafixovat cenu dodávané elektřiny z OZE po dobu 10 či více let u svého dodavatele.  Firma tak získá jistotu stabilních cen elektřiny po dlouhou dobu, a výrobce či dodavatel získá garanci dlouhodobého odběru vyrobené zelené energie.

Smlouvy typu PPA umožňují odběratelům energie uzavírat dlouhodobé smlouvy o nákupu vyrobené zelené energie přímo se soukromými dodavateli z konkrétních zdrojů energie. Tím se liší od tzv. certifikátů původu.

Právě pomocí PPA na dodávky energie z větrných a solárních elektráren si již vydala společnost Škoda- Auto/Ško-Energo a několik dalších menších českých firem.  Podle odborníků to budou právě PPA či EPC kontrakty, které firmy budou nejvíce využívat pro optimalizaci nákupu elektřiny v blízké budoucnosti.

Jak PPA fungují?

O problematice PPA budou diskutovat přední odborníci z MPO, Komerční banky či Ško-Energo během konference Smart Energy Forum v Praze dne 11.11.2021. Na konferenci se můžete do 30. října registrovat se SLEVOU.