Proč ČEZ testuje agrovoltaiku a různé typy fotovoltaických panelů v reálných podmínkách v Česku?

Společnost ČEZ se připravuje na návrat solárního boomu do Česka. Za tímto účelem od května 2021 v areálu elektrárny Ledvice provozuje unikátní „fotovoltaickou laboratoř“, kde  pod širým nebem testuje různé typy panelů v různých konfiguracích tak, aby vyráběly elektřinu co nejefektivněji.

O testování panelů můžete diskutovat  s  Petrem Piknou, expertem společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje,  který vystoupí  na  konferenci Smart Energy Forum ve čtvrtek 11. listopadu v Praze. 

Zdroj: NextTracker

Fotovoltaická laboratoř ČEZ u elektrárny Ledvice testuje různé sklony a technologie FV panelů v reálné praxi od dubna letošního roku. Co je cílem projektu? Překvapilo Vás něco příjemně?

Testovací solární elektrárna Ledvice je v provozu od března 2021 a jejím hlavním cílem je určit optimální orientaci a sklon panelů v našich zeměpisných podmínkách. Dále bychom rádi zjistili reálný přínos bifaciálních panelů s orientací na JIH a agro-fotovoltaiky s orientací VÝCHOD-ZÁPAD se sklonem 90°. Za příjemné překvapení považuji relativně dobrý soulad naměřených dat s předpokládanými výsledky, tedy alespoň těch dosavadních výsledků bez znalosti zimních měsíců. Bifacialita panelů přinesla zatím navýšení generované energie o cca 5 % a zdá se, že i v zimních měsících by si mohli tyto panely udržet náskok před monofaciálními díky aktivní zadní straně, která přispívá k rychlejšímu odtávání sněhové pokrývky, jak jsme mohli pozorovat už během výstavby elektrárny začátkem roku 2021.

V SRN se nyní často staví FVE s panely s orientací západ-východ. Jaká je jejich výtěžnost oproti panelům orientovaným na jih v Ledvicích?

 Pokud se jedná o naši testovací elektrárnu v Ledvicích, podle dat z března až září 2021, tak specifická výroba (kWh/kWp) panelů s orientací VÝCHOD-ZÁPAD nedosahuje tak dobrých výsledků jako u panelů s orientací na JIH. Ovšem pokud se na to podíváme z pohledu instalovaného výkonu na danou plochu, případně energie generované z dané plochy, tak střížky s orientací VÝCHOD-ZÁPAD nám dávají přibližně jednou tolik energie na stejnou plochu vůči panelům orientovaným na JIH, čehož rádi využijeme při našich nových instalací.

V Ledvicích také testujete Agrovoltaiku v podobě „plotu“ s kolmou instalací oboustranných panelů východ-západ. Jaký je zde rozdíl mezi výkonnosti přední a zadní strany panelů?  

V případě našich panelů dosahuje bifacialita panelů u agro-fotovoltaiky 70 %, to znamená, že pokud máme intenzitu světla z přední strany panelu například 1000 W/m2 a panel nám generuje určitý výkon, řekněme 300 W, tak při stejné intenzitě světla 1000 W/m2 ze zadní strany panelu se nám generuje 70 % výkonu, který se nám generoval při osvitu z přední strany, tedy 70 % z 300 W, což je 210 W.

O testování panelů můžete diskutovat  s  Petrem Piknou, expertem společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje,  který vystoupí  na  konferenci Smart Energy Forum ve čtvrtek 11. listopadu v Praze.