Chytré české domácí bateriové úložiště HES získalo prestižní ocenění za zvyšování energetické soběstačnosti

Akumulační bateriové systémy (BESS) se stávají součástí výrobních závodů, ale i domácností zejména v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou na střeše.  K pionýrům ve využívaní BESS pro potřeby podniků i domácností patří v Česku společnost FENIX Group, která již několik let vyrábí akumulátory ve svém závodě v Jeseníku.

  
Zdroj: AERS s.r.o.

Návratnost do 7 let

S rostoucí poptávkou po levné energie ze solárních elektráren stoupá zájem i o využívání BESS. Proto skupina FENIX Group zareagovala na tento trend a investovala do dceřinné firmy AERS, s. r. o., která je součástí holdingu Fenix Group.

Firma AERS nabízí řešení v oblasti akumulace energie pro výrobní závody či domácnosti, které hledají řešení na klíč, jenž jim nabídne spolehlivé technologie vytvářející zdroj energie pro široké spektrum aplikací. 

Zejména pro automatizované stroje a robotická pracoviště může být velký problém kolísající kvalita a stabilita sítě – mikrovýpadky, přepětí, podpětí či změny frekvence. A právě využití BESS pomůže podnikům tyto problémy vyřešit.

Podobně najdou uplatnění BESS v domácnostech, která tak mohou využívat přebytky vyrobené energie z fotovoltaických elektráren pro pozdější spotřebu nebo omezení velikosti jističů.

Podle vyjádření Cyrila Svozila jr, ředitele společnosti AERS s.r.o. je ekonomika návratnosti BESS je v podstatě velmi jednoduchá.

„Za prvé snížení příkonu rezervovaného u distributora – tedy uříznutí špiček v odběrovém diagramu objektu. Za druhé prevence mikrovýpadků a škod s tím spojených. Pro konkrétní představu jsme jako pilotní projekt SAS spustili v roce 2019 velkou baterku (výkon 600kW, kapacita 614 kWh) v našem vlastním výrobním závodě Fenix v Jeseníku a návratnost jsme si na konkrétních datech spočítali na 7 let,“ říká Svozil.

„Ročně v průměru „ušpičkujeme“ cca 280 000 Kč (upozorňuji že se bavíme o „starých cenách elektřiny“), což odpovídá snížení rezervovaného příkonu fabriky o cca 25 %, a 1 750 000 Kč jsou roční úspory v materiálu a lidech, spojených s různými stavy na síti, které vedly k přerušení výroby na linkách a robotech v kovovýrobě. Což není špatné,“dodává Svozil.

Prestižní ocenění

S myšlenkou využití velkokapacitní baterie ve výrobním závodě přišel majitel společnosti Fenix Group Ing. Cyril Svozil a jeho zadání bylo od počátku jasné – využít dobré zkušenosti z instalace bateriového úložiště v provozu nového administrativního centra společnosti Fenix Trading v Jeseníku a vyzkoušet v pilotním projektu spolehlivost a ekonomickou návratnost velkokapacitní průmyslové baterie od společnosti AERS.

První BESS vzniklo díky firmě AERS již v roce 2018 ve výrobním závodě firmy Fenix, s. r. o., v Jeseníku. Technologie akumulace energie využívá velkokapacitní bateriové energetické úložiště a dynamicky řízené výkonové střídače DC/AC ve 4Q režimu, které zajišťují řízený všesměrový tok energie. Technologie je navržena tak, aby umožňovala modulární dimenzování i pro jiné cílové aplikace.

V roce 2022 uvedla společnost AERS na trhu bateriové úložiště pro domácnosti s využitím vysloužilých akumulátorů z elektromobilů pod značkou HES, které bylo certifikováno nezávislým německým institutem TUV SUD.

HES vychází z nové koncepce firmy, kde solární elektrická energie, díky instalovaným akumulátorům, vytváří stabilní energetický zdroj. HES umožňuje plynulý provoz v síťovém i ostrovním režimu. Zařízení je koncipováno tak, aby umožňovalo nerovnoměrné zatížení jednotlivých fází.

O kvalitě HES svědčí jeho úspěch na výstavě v Dubaji a také prestižní ocenění na veletrhu Racioenergia v Bratislavě. „Je nám velkou ctí a potěšením, že jsme obdrželi cenu Racioenergia za zvyšování energetické soběstačnosti s naším domácím bateriovým úložištěm HES,“ říká Svozil.

Detailní parametry a přednosti HES naleznete na tomto webu.