ČEZ potvrdil zájem o těžbu lithia na Cínovci. Projekt má ziskový potenciál

Polostátní společnost ČEZ dnes oznámila, že se rozhodla po důkladném posouzení projektu těžby lithia na Cínovci pokračovat ve druhé fázi projektu. Druhá fáze neznamená těžbu, ale bude spočívat v technickém ověření postupu výroby v poloprovozních podmínkách a v pilotních testovacích linkách, jak je v případě jakékoliv potenciální těžby běžné.

Zdroj: Geomet

Zdroj: Geomet

Definitivní rozhodnutí v roce 2023

Na konci minulého roku se australská těžařská společnost European Metals Holdings (EMH) Limited podmínečně dohodla s českou energetickou firmou ČEZ Group na strategickém partnerství a výrazné investici do projektu těžby lithia na Cínovci.

 

V případě dokončení dohody s EMH získá ČEZ za 34,06 milionu eur (870,4 milionu Kč) podíl 51 procent ve firmě Geodet, české dceřiné společnosti EMH, která vlastní práva na těžbu. Před dokončením dohody se musí ještě uskutečnit hloubková kontrola, tzv. due diligence, a věc musí schválit akcionáři.

 

Dnes ČEZ oznámil, že se dohodl na uzavření dodatkové smlouvy s EMH a její dceřinou společností Geomet, která je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložiska. Dodatek smlouvy podléhá schválení valnou hromadou akcionářů EMH.

 

Ve svém dnešním prohlášení ČEZ uvádí, že budou probíhat práce na získávání dalších nutných povolení. Tato druhá testovací fáze by trvala přibližně do roku 2023.

 

„Po pečlivém zvážení, provedení due-diligence a posouzení předběžné studie proveditelnosti jsme se rozhodli postoupit do další fáze projektu,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

 

„Výsledky našich zkoumání, které jsme konzultovali s domácími i zahraničními odborníky, ukazují, že pro nás projekt může být ziskový. Projekt je potenciálně velmi zajímavou příležitostí pro naši společnost Severočeské doly, která je největší hornickou společností v Česku. Postupy otestované v laboratoři si ale nejdřív musíme vyzkoušet v pilotních provozech,“ oznámil ČEZ.

 

Pro tuto fázi nebude třeba budovat žádná větší zařízení na Cínovci, hornina bude zkoumána v testovacích provozech mimo lokalitu. Ověřovány budou zejména konkrétní způsoby získávání lithia z cinvalditu ve větších objemech.   

 

Perspektivní projekt

 

Uzavřená dohoda otevírá cestu ČEZ nejen k těžbě lithia, ale také k výstavbě nové továrny na lithiové baterie pro auta. ČEZ si dobře uvědomuje rostoucího potenciálu baterií pro velkokapacitní akumulaci elektřiny z OZE, ale také pro elektromobilitu. To je důvod, proč ČEZ také zvažuje investici do vybudování nové továrny na lithiové baterie v severních Čechách,  jak o tom letos v lednu informoval ministr průmyslu Havlíček

 

Odbytištěm pro krušnohorské lithium by mohly být baterie do elektromobilů či baterie systémů pro ukládání elektřiny. Evropská unie identifikovala rozvoj evropské výroby baterií jako jednu ze svých strategických priorit vzhledem k silnému zastoupení automobilového průmyslu, a to včetně zajištění surovin jako lithium.

 

Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a baterií s tím spojených se předpokládá, že poptávka po lithiu naroste do roku 2030 více než desetinásobně. Pro tuto fázi tak předpokládáme využití dotačních titulů dostupných v rámci strategické iniciativy „Evropská bateriová aliance“ (European Battery Alliance) nebo v rámci „Fondu pro spravedlivou transformaci“ (Just Transition Fund).

 

Dalším důvodem, proč investice ČEZu do společnosti Geomet dává smysl je proměna současné energetiky, kde bateriové technologie otevírají zcela nové možnosti. V této souvislosti je třeba zmínit první velkokapacitní baterii v Tušimicích, kterou ČEZ slavnostně uvede do provozu tento týden

 

Lithium je považováno za kov budoucnosti, v Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia – naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě.

Další jednání o spolupráci

 

Orgány společnosti ČEZ nyní rozhodly o uzavření dodatku smlouvy na získání 51 procent ve společnosti Geomet, která je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložiska. Získání 51% podílu proběhne zvýšením kapitálu společnosti o částku 29,1 mil. eur a prostředky budou využity na další rozvoj projektu na Cínovci. Skupina ČEZ bude mít v pětičlenné radě jednatelů Geomet tři zástupce a EMH dva.

 

Konkrétně získá podíl v Geomet společnost Severočeské doly, dceřiná společnost ČEZ. Příslušný dodatek smluv mezi ČEZ, Severočeskými doly, Geomet a EMH ještě podléhá schválení valnou hromadou EMH, protože se jedná o významnou změnu akcionářské struktury této společnosti. Valná hromada EMH by se měla uskutečnit v dubnu.

 

„Dosavadní prověřování ložiska a stavu prací bylo velice důkladné. Podíleli se na něm čeští odborníci i nejpřednější kapacity ze zahraničí,“ řekl generální ředitel společnosti Severočeské doly Ivo Pěgřímek.

 

„Projekt těžby na Cínovci by mohl dávat dlouhodobou perspektivu práce pro řadu našich odborníků. Kromě získání nejrůznějších povolení, musíme ověřit metody získávání lithia z horniny a zpracovat detailní projekt důlního díla,“ dodal Pěgřímek.