ČEZ pokračuje v testování unikátní plovoucí solární elektrárny

Čeští energetici zdvojnásobili výkon první české plovoucí fotovoltaické elektrárny ve Štěchovicích. Tato elektrárna má ověřit plavební vlastnosti nosné konstrukce pro případné nasazení tohoto typu fotovoltaik v budoucích velkých parcích, které připravuje společnost ČEZ.

Zdroj: ČEZ

Navýšení výkonu

Po dlouhá léta je Štěchovická přečerpávací elektrárna známá jako významný zdroj rychlé energie, kterou dokáže dodat během několika desítek vteřin. Pokud je v energetické soustavě přebytek elektřiny, využívá ji k načerpávání vody z Vltavy do horní nádrže na kopci Homole.

Na jaře 2022 začal ČEZ testovat jako první v Česku koncept plovoucí fotovoltaické elektrárny (PFVE), kterou zde realizoval na hladině místní přečerpávací vodní elektrárny. Na počátku měla tato PFVE výkon 22 kWp, letos jej po ročním testování energetici zečtyřnásobili z 21,7 na 87 kWp

Tutu unikátní elektrárnu tvoří osm řad monokrystalických panelů na stříškách s orientací východ-západ, které  bez problémů fungují při kolísání hladiny během cyklů přečerpávací elektrárny, které může dosáhnout až devíti metrů. Proti rozmarům počasí a neustálému pohybu hladiny nádrže, kterou určuje provoz přečerpávací elektrárny, je celá konstrukce fixována pojezdovými lyžinami připevněnými na stěny nádrže.

Smysluplná alternativa vůči pozemním instalacím

„ V dalších letech chce ČEZ postavit tisíce MW výkonu právě ve fotovoltaikách. Plovoucí elektrárny jsou alternativou k záboru pozemků, pomáhají zlepšovat kvalitu vody, snižují její odpařování z krajiny a jejich demontáž je snazší než u pozemních konstrukcí s nosnými piloty v zemi. Štěchovická fotovoltaika teď dostává šanci ukázat tyto výhody v praxi. V budoucnu by podobné elektrárny mohly fungovat na technologických nádržích a dalších vodních plochách, a nezabíraly by tak zemědělskou půdu,“ říká Jan Kalina, člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ.

Přečerpávací elektrárna byla spuštěná už v roce 1947 a komplexně zmodernizovaná v roce 1996. Na stoprocentní výkon zvládne najet za pouhé tři minuty od povelu dispečera. Během čtyř hodin umí dodat až 200 MWh elektřiny a pomoci tak stabilizovat českou energetickou soustavu.

„Po vyhodnocení provozu zvážíme na štěchovické horní nádrži případnou stavbu fotovoltaiky o výkonu až 1 MW. Pokud další výzvy Modernizačního fondu budou věnovat pozornost i plovoucím fotovoltaikám, budeme už vybaveni potřebnými zkušenostmi z praktického provozu,“ dodává Jan Kalina.

Štěchovická plovoucí fotovoltaika má ověřit plavební vlastnosti nosné konstrukce pro případné nasazení tohoto typu fotovoltaik v budoucích velkých parcích. Do roku 2030 chce ČEZ přispět k transformaci české energetiky do bezemisní podoby vybudováním obnovitelných zdrojů o výkonu až 6 GW.

Štěchovická přečerpávací elektrárna je významným zdrojem rychlé energie, kterou dokáže dodat během několika desítek vteřin. Pokud je v energetické soustavě přebytek elektřiny, využívá ji k načerpávání vody z Vltavy do horní nádrže na kopci Homole. V čase nedostatku energie naopak údolní turbína po čtyři hodiny proměňuje vodu proudící přivaděčem z horní nádrže v elektřinu pro tisíce středočeských domácností.