Českou elektrizační soustavu pomáhají stabilizovat noví agregátoři

Provozovatel přenosové soustavy ČR, společnost ČEPS, uzavřel  smlouvu o poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR) se dvěma novými integrovanými agregátory, společnostmi innogy Energo a Nano Energies. Zapojení nových subjektů bylo umožněno úpravou kodexu PS, která vstoupila v platnost počátkem letošního roku.

Zdroj: EGD

Zavedení konceptu integrovaného agregátora

V loňském roce upravila společnost ČEPS kodex PS v části II. Mezi nejvýznamnější změny patřilo zavedení pojmu integrovaného agregátora, tedy subjektu využívajícího flexibilitu od většího počtu výrobců a/nebo spotřebitelů, další využití technologie bateriových systémů akumulace (režim stand-alone), nebo snížení kodexových minim pro poskytování SVR ze 3 a 10 MW na hranici 1 MW a nabízení volných nabídek.

Dynamická změna energetického sektoru spojená s decentralizací, dekarbonizací a digitalizací s sebou přináší nástup nových technologií, které se postupně zapojují do trhu se službami výkonové rovnováhy (SVR). V lednu letošního roku vstoupily v platnost změny Pravidel provozování přenosové soustavy (tzv. Kodexu PS), které umožnily vstup nových dodavatelů na trh SVR, včetně integrovaného agregátora.

„Jsem velmi rád, že na trhu SVR můžeme přivítat nové účastníky a věřím, že další budou postupně přibývat stejně jako služby v jejich nabídce. Mělo by se to projevit tlakem na pokles cen SVR, což by mohlo mít do budoucna pozitivní dopad i na spotřebitele,“ komentuje situaci Pavel Šolč, člen představenstva ČEPSu.

Co je integrovaný agregátor?

Integrovaný agregátor je subjekt, který využívá flexibilitu (neboli schopnost cíleně měnit výrobní výkon či odběr elektřiny) od většího počtu výrobců a/nebo spotřebitelů a přeměňuje ji do standardních produktů, jež pak nabízí na různých trzích s elektřinou či SVR. Současně má za tyto výrobce/spotřebitele odpovědnost za odchylku. Zjednodušeně lze integrovaného agregátora označit jako obchodníka s flexibilitou výroby/spotřeby.

Stávající integrátoři budou momentálně nabízet agregaci na straně výroby, kdy využívají schopnost cíleně snižovat, nebo zvyšovat výrobní výkon od většího počtu výrobců.

Innogy Energo již získala certifikaci na službu 15minutová záloha (MZ15), společnost Nano Energies je ve velmi pokročilé fázi plnění podmínek pro certifikační měření. Stávající účastník trhu SVR, společnost E.ON, zase rozšířila objem svých nabízených služeb.

„Naše kogenerační jednotky už několik let provozujeme v režimu virtuální elektrárny. S otevřením trhu podpůrných služeb pro menší poskytovatele je jejich využití jako agregačního bloku dalším logickým krokem a efektivním propojením plynárenství a elektroenergetiky,“ říká Jiří Šimek, COO innogy Energo.

Kogenerační jednotky jsou schopny měnit svůj výkon plynule v rozmezí 50 % až 100 % svého nominálního výkonu a mohou tak, v závislosti na provozním režimu, nabízet zvýšení i snížení výkonu.

„Certifikace nám otevírá úplně nové možnosti. Pomocí flexibilního řízení dokážeme zákazníkům zvýšit výnosy až o desítky procent. Zkušenosti ze západních trhů navíc ukazují, že agregátoři flexibility nahrazují fosilní elektrárny a umožňují přechod k digitální a udržitelné energetice,” uvádí CEO společnosti Nano Energies Stanislav Chvála.