České nemocnice modernizují energetiku a snižují náklady pomocí kogenerace

Nemocnice v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově modernizují energetiku, budou mít kogeneraci od ČEZu. V každé z nemocnic kraje Vysočina vyroste moderní kogenerační jednotka, která bude zásobovat nemocnice teplem. Nemocnice nezaplatí za modernizaci energetického zázemí ani korunu.

Zdroj: ČEZ

Zdroj: ČEZ

Decentralizovaný způsob výroby energie

Kogenerační jednotka (KGJ) je vlastně mini-elektrárna a mini-teplárna v jednom. Jde o vysoce decentralizovaný způsob výroby energie, který přináší vysokou efektivitu, minimalizaci ztrát při přenosu a možnost využití jakožto záložního zdroje.

Celou investici ve výši 60 milionů korun hradí dodavatel, kterým je ČEZ Energo, společná dcera ČEZ ESCO a proslulého třebíčského výrobce kogeneračních jednotek TEDOM. „Díky této investici si zajistíme část spotřeby tepla nemocnice z moderního zdroje. Navíc tím také stabilizujeme cenu tepla do budoucna, takže uspoříme finance, které budeme moct věnovat na péči o naše pacienty,“ říká ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod Mgr. David Rezničenko, MBA.

„Tato investice vznikla jako společný projekt Nemocnice Pelhřimov a ČEZ Energo a nahradí již dosluhující kogenerační soustavu. Výsledný efekt přispěje ke stabilizaci energetické bilance nemocnice,“ dodává ředitel Nemocnice Pelhřimov Ing. Jan Mlčák, MBA.

Společná výroba elektřiny a tepla

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla, což má ekonomické i environmentální výhody. Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor uzpůsobený pro spalování plynu.

Motor je napojen na generátor vyrábějící elektrickou energii, která je dodávána ke spotřebě v místě výroby nebo je dodávána do sítě. Motor i generátor produkují teplo, které je systémem chlazení odváděno přes výměník do topného systému nebo využito pro přípravu teplé vody. Zdroj energie je tak využit oproti klasickým elektrárnám efektivněji a s maximální účinností.

„Některé klasické elektrárny nejsou připojeny k teplárenské síti a část tepla vznikajícího při výrobě elektřiny tak zůstává bez užitku. Kogenerační jednotka naproti tomu uvolněné teplo využívá k vytápění nebo přípravě teplé vody. Šetří tím palivo i peníze, a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie, která přesahuje 90 %,“ vysvětluje za ČEZ Energo generální ředitel David Bauer.

„Pro ČEZ Energo jde o první zakázku pro krajskou nemocnici. Jsme rádi, že se na takovém projektu můžeme podílet, a získat tak zajímavou referenci do budoucna,“ dodává Bauer.

Realizace projektu již letos

Kogenerační jednotky – každá o výkonu 1 MWe – budou umístěny v prostorách kotelen nemocnic. Vedle objektů kotelen budou instalovány akumulační nádrže. Proběhne také instalace rozvodů tepla, elektřiny, plynu a další příslušné technologie.

Konkrétní typy kogeneračních jednotek byly navrženy po pečlivém vyhodnocení roční bilance spotřeby obou nemocnic. Podíl kogenerací vyrobeného tepla na celkové spotřebě nemocnice dosáhne v případě Pelhřimova zhruba 70 %, v případě Havlíčkova Brodu přibližně 60 %.

Vyrobená elektrická energie bude vyvedena do elektrické sítě. V Pelhřimově nahradí kogenerační jednotka starší kogeneraci, která již posloužila svému účelu. Nyní probíhají projekční práce. Výstavba kogeneračních jednotek bude probíhat ve druhé polovině roku 2020 a s jejich uvedením do provozu se počítá v roce 2021.

Společnost ČEZ Energo provozuje v Česku celkem 129 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 109 MWe a tepelným výkonem 135 MWt.

Všechny provozované kogenerační jednotky jsou sdruženy do takzvané virtuální elektrárny s centrálním dispečinkem, který je může řídit prakticky jako jeden zdroj. Kogenerační jednotky od ČEZ Energo využívají například teplárny, průmyslové podniky, nemocnice, hotely, školy a také obce, které kogenerační jednotkou doplňují dosluhující zdroje v rámci centrálního zásobování teplem.