CAFT: Oprava normy 332000-7-712 (chránič typu B před střídačem pro fotovoltaické systémy)

Cech Akumulace a FoTovoltaiky (CAFT) informuje o opravě normy ČSN 332000-7-712 ed.2. (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Fotovoltaické systémy). Dle opravy č.1 z července 2023 je již jasně specifikováno, že není nutné používat proudové chrániče typu B u standardních střídačů používaných v ČR.

Zdroj: Legrand

Změna v legislativě

Změna vyhlášky upřesňuje, za jakých podmínek musí být použit proudový chránič (RCD) typu B pro zajištění ochrany PV AC napájecího obvodu, resp. za jakých podmínek tento proudový chránič není nutné používat. V novém znění platí:

Je-li pro ochranu napájecího obvodu PV AC použit RCD, musí být použit RCD typu B v souladu s EN 62423 nebo EN 60947-2, kromě případů, kdy
• střídač zajišťuje alespoň jednoduché oddědlení mezi AC a DC stranou; nebo
• instalace zajišťuje alespoň jednoduché oddělení mezi střídačem a RCD pomocí oddělených vinutí transformátoru; nebo
• střídač nevyžaduje RCD typu B, uvádí-li to výrobce střídače.

Podle sdělení CAFT jsou další podrobnosti  k opravě č.1 na webu https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx.