Billa má v provozu jednu z největších střešních fotovoltaik v Česku

Nová solární elektrárna spotřeby skladu v Modleticích u Prahy, který zásobuje zbožím všechny prodejny společnosti v České republice. Zařízení o celkovém výkonu 1 MWp ročně vyrobí 1084 MWh čisté elektřiny a ušetří 527 tun CO2, což je množství, které by během jednoho roku zachytilo 60 hektarů lesa.

Zdroj: SunEnergyEurope

Důraz na vlastní spotřebu

Na míru šitá orientace fotovoltaických panelů na střeše zaručuje, že se výroba elektrárny rozprostře přibližně rovnoměrně v průběhu celého dne.

„V rámci naší strategie udržitelnosti se mimo jiné dlouhodobě soustředíme na celkové snižování energetické náročnosti našich provozů a redukci uhlíkové stopy. Vlastní bezemisní zdroje energie nás k tomuto cíli výrazně posunou. Je to dnes dvojnásob důležité. Chceme zároveň přispívat k plnění cílů energetických úspor v rámci současné energetické krize v Česku a Evropě. Čím více elektřiny si vyrobíme sami, tím více jí zůstane pro další odběratele,“ uvádí Liam Casey, generální ředitel Billa ČR.

Billa do instalace investovala 19 milionů korun, část prostředků pochází z dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nová fotovoltaika pokryje až pětinu spotřeby skladu s chladicím zařízením o výkonu 1,5 MW, který musí být nepřetržitě napájen energií.

Ohledy na bezpečnost

Na střešní ploše 5 300 m2 na centrálním skladu Billy bylo instalováno celkem 1847 velkoformátových fotovoltaických panelů se 14stupňovým sklonem a orientací východ-západ. Panely si v této sestavě navzájem téměř nestíní, bylo možné je tak klást těsně vedle sebe a dosáhnout vyššího výkonu elektrárny.

Jedním z důležitých kritérií bylo co nejnižší zatížení střechy, které počítalo i s rezervou na nadprůměrnou sněhovou pokrývku. Ze 14 nabídek panelů a podkonstrukcí byla proto vybrána ta s nejnižší celkovou hmotností. Protože střechu nebylo možné narušit kotvenou konstrukci, je využita vlastní váha systému v kombinaci se zatížením betonovými segmenty.

Aktuálně Billa připravuje další fotovoltaiky, tentokrát na střechách prodejen. První na řadu přijdou prodejny v Berouně, Říčanech a Slaném.

Největší potenciál v sektoru obnovitelných zdrojů v České republice má podle právě fotovoltaika a vedle velkých pozemních zdrojů bude pro plnění ambiciózních cílů důležitá i každá solární elektrárna na střechách domácností, podniků a veřejných budov.

Je čas na plán B (www.planbilla.cz) aktivita společnosti Billa v České republice, která definovala komplexní plán pro udržitelnost s cílem přispět k odvrácení nepříznivého environmentální vývoje ve světě. Iniciativa je zaměřena na čtyři hlavní kapitoly: Zelené produkty, Energie, klima a životní prostředí, Zaměstnanci a Společenská odpovědnost.

Širší výčet aktivit, na kterých plán rovněž stojí, zahrnuje např. snižování energetické náročnosti prodejen BILLA, instalaci fotovoltaických panelů, používání modernějších chladicích a mrazicích technologií a samoobslužných pokladen nebo nahrazování papírových cenovek elektronickými.