BayWa r.e. nabízí řešení fotovoltaiky pro SVJ na bytové domy bez výškového omezení

Přechod k obnovitelným zdrojům energie se stává klíčovým tématem také pro bytové domy a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Instalací fotovoltaických systémů mohou bytové domy a SVJ výrazně snížit své náklady na elektřinu a výrazně se přiblížit energetické nezávislosti.

Foto: Úspěšná instalace systému novotegra Flat Roof II ve spolupráci s instalační firmou SEFY Czech Republic s.r.o. Zdroj: BayWa

Střechy výškových budov mívají často prostorová omezení pro umístění solárních panelů a z hlediska bezpečnosti bývají také kladeny zvýšené nároky na způsob jejich ukotvení. Je proto důležité zvolit pro jejich instalaci vhodný montážní systém. Ne všechny nosné konstrukce pro fotovoltaiku umožnují upevnění na budovy bez respektování jejich výšky. Novotegra, naše inovativní řešení, nabízí nosné konstrukce pro fotovoltaické panely pro montáž na budovy bez výškového omezení.

Dokonalý montážní systém solárních panelů

Novotegra  je certifikovaný systém pro kotvení solárních panelů, který je vyvíjen a vyráběn v Německu již 17 let. Mezi jeho hlavní výhody patří stabilní konstrukce, rychlá instalace a rovnoměrné rozložení váhy panelů.  

Plánovaný fotovoltaický projekt navrhnete zdarma v online aplikaci Solar-Planit . Výstupem je přesná projektová dokumentace, která vám umožní provést instalaci snadno a s maximální přesností. Certifikovaný online konfigurátor Solar-Planit umožňuje přesně spočítat statiku, dimenzi a balastní zatížení. Známe do detailu maximální zatížení každé součástky, které je zahrnuto v Solar-Planitu.

Díky tomu lze na základě zvolené lokality, výšky budovy a typu krytiny přesně navrhnout bezpečné zatížení konstrukce podložené Eurokódy 1 a testy ve větrném tunelu. Na základě těchto výpočtů lze plánovat FVE i na budovy vyšší než 20 metrů, a to vše se zárukou 12 let.

Konstrukce pro solární panely novotegra jsou vyráběny se širokými žlaby pro maximální rozložení plošného zatížení střechy a příčná spojení na okraji sestavy zaručují vysokou stabilitu.

Kotvení solárních panelů na ploché střechy

Systém novotegra Plochá střecha III (Flat Roof III) vyniká velmi rychlou instalací díky prefabrikovaným komponentům bez nutnosti řezání žlabů. To přináší významnou úsporu času a nákladů při instalaci solárních panelů.

Díky sklonu 10° a menším rozestupům mezi panely má Flat Roof III menší potřebu balastu, což umožnuje v některých případech redukovat zátěž až o 30 %.

Flat Roof III byl navržen s ohledem na snadnou logistiku. Prefabrikované komponenty a žlaby s délkou max. 2,4 m umožňují jednoduchou dopravu a skladování, což usnadňuje celý proces od dodávky až po montáž.

Instalační video Flat Roof III: https://youtu.be/d1mWoFWr71E?si=EAcmgHgZSgHPg9cm

Systém Plochá střecha II (Flat Roof II) je naopak velmi flexibilní a je vhodný pro instalace orientované ve směru východ-západ nebo jih a poskytuje optimální úhel sklonu 13° pro dobrou účinnost a samočištění. Modulové podpěry se do základních žlabů mohou nacvaknout v libovolných bodech, díky tomu lze flexibilně měnit rozteč řad a poradit si s omezeným prostorem i na členitých střechách.

Široká nabídka komponentů pro FVE

Kromě nosných konstrukcí pro fotovoltaiku novotegra na šikmé střechy, ploché střechy, zelené střechy a fasády, najdete v naší nabídce také solární panely, střídače, baterie pro fotovoltaické panely, nebo nabíjecí stanice pro elektromobily. Všechny produkty z naší nabídky podrobil náš vývojový tým pečlivému výběru a testování, tak abychom mohli garantovat jejich spolehlivost a dlouhou životnost.

Jsme schopni zajistit kompletní dodávku všech potřebných komponentů pro jakýkoliv fotovoltaický projekt.

Proč spolupracovat s BayWa r.e. Solar Systems s.r.o. ?

Předností naší společnosti BayWa r.e. Solar Systems s.r.o. je odbornost, profesionalita a dlouholeté zkušenosti z oboru obnovitelných zdrojů energie.

Jsme součástí nadnárodní firmy BayWa se 100letou historií. Opíráme se o podporu naší mateřské společnosti a inspirujeme se zkušenostmi a znalostmi z více než 30 sesterských poboček z celého světa.