Bavorsko vidí budoucnost v železniční dopravě poháněné zeleným vodíkem

Společnost Siemens Mobility vyrobí nejnovější generaci regionální vodíkové palivočlánkové trakční jednotky. Pilotní testy začnou od poloviny roku 2023 na železničních tratích Bayerische Regiobahn.

Zdroj: Siemens

Pilotní projekt

První regionální vodíková palivočlánková trakční jednotka pro Bavorsko získává svou podobu. Dne 15. března podepsali zástupci společností Siemens Mobility a Bayerische Regiobahn (BRB) za přítomnosti bavorského ministra hospodářství Huberta Aiwangera a bavorského ministra dopravy Christiana Bernreitera smlouvu o pronájmu inovativního prototypu. Podpis smlouvy následoval po uzavření memoranda o porozumění v červenci 2021.

Dvouvozová vodíková palivočlánková trakční jednotka nejnovější generace bude veřejnosti představena na jaře 2022. Od poloviny roku 2023 bude testována mimo jiné na železniční trati Augsburg-Füssen. Pilotní provoz v železniční síti společnosti Bayerische Regiobahn (BRB) je zpočátku plánován na 30 měsíců. Očekává se, že vozidlo bude oficiálně uvedeno do provozu s cestujícími v lednu 2024.

Sázka na zelený vodík

„Zelený vodík se stává klíčovým pilířem komplexní ochrany klimatu v oblasti dopravy, průmyslu a energetiky. Jako ministra hospodářství a energetiky mě těší, že naše bavorská vodíková strategie může stále více řešit konkrétní otázky. Tento vlak je důležitou součástí této strategie směřující k „obratu v dopravě“ s využitím vodíku, a proto tento projekt podporujeme“, řekl Bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger.

Podle Aiwangera lze díky ekologickým vodíkovým pohonům výrazně snížit emise škodlivin v těžké nákladní a železniční dopravě a přispět tak k dekarbonizaci. Lze také snížit jednostrannou závislost na dodávkách energie a rozšířit ji do mnoha regionů světa.“

 „Jsem opravdu rád, že budeme moci tuto inovativní technologii brzy zavést v Bavorsku a vyzkoušet ji v běžném provozu. Úzce spolupracujeme s našimi partnery, abychom tento majákový projekt rozjeli, protože jsme přesvědčeni, že vodíkový pohon může přispět k atraktivní a zároveň klimaticky neutrální osobní železniční dopravě. Toho chceme dosáhnout nejpozději do roku 2040. Podpora pilotního projektu ze strany Bavorska ve výši několika milionů eur je více než dobře investovaná,“ vysvětlil Bavorský ministr dopravy Christian Bernreiter.

Řešení pro efektivnější a ekologičtější dopravu

Vlak Mireo Plus H je nejnovější generací jednotky na vodíkový pohon. Vyznačuje se vysokým trakčním výkonem, vynikající schopností akcelerace a velkým provozním dojezdem. Díky němu bude železniční doprava rychlejší, efektivnější, ekologičtější a pohodlnější.

„Vodíkový pohon je bezemisní. Moderní forma pohonu vlaků, která dekarbonizuje železniční dopravu a významně přispívá k dosažení našich klimatických cílů,“ řekl Albrecht Neumann, generální ředitel pro kolejová vozidla, Siemens Mobility.

Vodíková palivočlánková trakční jednotka vychází z ověřené platformy Mireo Plus společnosti Siemens Mobility. Hlavní součástí vodíkové technologie jsou palivové články, umístěné na střeše vozidla.

Systém je doplněn nejnovější generací vyrovnávacích akumulátorů od společnosti Saft, umístěných pod podlahou vozidla. Kromě vodíkové verze (HMU) jsou trakční jednotky Mireo k dispozici také s konvenčním elektrickým napájením (EMU) nebo ve verzi trolej/akumulátor (BEMU). Vývoj alternativních zdrojů energie pro použití v železniční dopravě je součástí strategie udržitelnosti společnosti Siemens Mobility.