BASF a Porsche se budou podílet na vývoji akumulátorů  pro elektromobily

Skupina Cellforce, společný podnik společností Porsche a Customcells, vybrala společnost BASF jako exkluzivního partnera pro vývoj článků lithium-iontových akumulátorů nové generace. V rámci spolupráce poskytne společnost BASF špičkové katodové aktivní materiály HEDTM NCM, jež přispějí k rychlému nabíjení a vysoké hustotě energie.

Zdroj: Wikipedia

Spuštění výroby v roce 2024

S podporou BASF tak bude skupina Cellforce se sídlem v německém Tübingenu vyrábět výkonné akumulátory. Spuštění provozu plánuje skupina v roce 2024, počáteční roční produkce má činit zařízení pro minimálně 1 000 vozidel s celkovou kapacitou 100 MWh.

Jako přední dodavatel katodových aktivních materiálů má BASF pro tuto spolupráci ideální předpoklady. Kromě silného výzkumu a vývoje se bude moct opřít o výrobní závody ve finské Harjavaltě a německém Schwarzheide.

Díky uplatňování principů cirkulární ekonomiky bude zároveň BASF od roku 2022 schopna dodávat katodové aktivní materiály s minimální uhlíkovou stopou.

Důraz na ekologičnost a uhlíkovou neutralitu

„Toho dosáhneme mimo jiné recyklací: výrobní odpad ze závodu Cellforce budeme recyklovat ve vlastním provozu ve Schwarzheide. Hydrometalurgickým procesem budeme z odpadu získávat lithium, nikl, kobalt a mangan a následně je budeme zavádět do vlastní produkce katodových aktivních materiálů, čímž uzavřeme smyčku a oproti průmyslovým standardům snížíme uhlíkovou stopu až o 60 %,“ vysvětluje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Důraz na ekologičnost se potkává s prioritami společnosti Porsche, která chce do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality.