Albánie vypsala další aukce na podporu fotovoltaiky

Již třetí velká aukce na výstavbu a provoz solárních elektráren byla v lednu vypsána v Albánii. Nabídky je nutné předložit do 17. května 2024. Jde o první tzv. hybridní aukci, kde stát garantuje výkup poloviny vyprodukované elektřiny po dobu 15 let, ale vše ostatní si musí investor zajistit sám.

Zdroj: Wikipedia

Sázka na aukce

Albánie dále pokračuje s výstavbou solárních elektráren. Do pěti let má být uvedeno do provozu celkem 850 MW instalovaného výkonu solárních zdrojů, což bude cca 25 % energetického mixu v roce 2028. České firmy se mohou na těchto projektech podílet jako investoři nebo jako projektanti či dodavatelé technologických komponentů.

Vláda výstavbu a provoz velkých „strategických“ solárních elektráren přenechala plně soukromým investorům. Ti se však musí o příslušnou licenci utkat mezi sebou v aukci. Stát garantuje po dobu 15 let výkupní množství elektřiny, což bývá obvykle 50-70 % instalované kapacity, a tuto elektřinu bude kupovat za v aukci investorem nabídnutou nejnižší výkupní cenu.

Třetí státní aukce byla vyhlášena na výstavbu a provoz solárních parků až do celkového instalovaného výkonu ve výši 300 MW, z čehož na jednoho nabízejícího připadne minimálně 10 MW a maximálně 100 MW. Uzávěrka aukce je 17. května 2024, k vyhlášení vítězů má dojít 10. července 2024.

Oproti minulým aukcím si nyní nabízející musí vhodnou lokalitu vytipovat sami a předložit závazek vlastníka pozemku, že ho pro stavbu elektrárny prodá či pronajme. Současně musí předložit studii sociálních a environmentálních dopadů elektrárny na danou lokalitu. Znalost místního prostředí proto bude pro investory nezbytná. Stát bude opět garantovat výkup elektřiny za nejnižší nabídnutou cenu po dobu 15 let. Státem maximálně akceptovatelná cena byla pro tuto aukci stanovena na 59,97 eura za 1 MWh.

Největší solární elektrárna na Balkáně

Historicky první vládní aukci na velkokapacitní solární park Karavasta o instalovaném výkonu 140 MW vyhrála v roce 2020 francouzská firma Voltalia s cenou 24,89 EUR/MWh fixovanou po dobu 15 let. 

Stát tedy bude po dobu 15 let za tuto cenu odebírat 70 MW výkonu, druhá polovina bude prodávána na volném trhu. Elektrárna byla uvedena do zkušebního provozu koncem roku 2023. Náklady na výstavbu činí 125 milionů eur. Firma obdržela licenci na provoz elektrárny po dobu 30 let. Svojí velikostí jde o největší solární elektrárnu na Balkáně.

Druhým velkým projektem ve výstavbě je solární park Spitalla o instalovaném výkonu 100 MW, z čehož 70 MW bude rezervováno pro odkup státem po dobu 15 let za cenu 29,89 EUR/MWh a 30 MW instalovaného výkonu bude určeno pro nabídku na volný trh. Aukci vyhrála opět francouzská firma Voltalia, kontrakt byl podepsán v roce 2021, elektrárna je ve výstavbě, uvedení do provozu se očekává v roce 2024.

Nutnost státních garancí

Výstavba elektráren je možná i bez garance nákupu elektřiny státem. Kromě účasti v aukcích vypisovaných Ministerstvem infrastruktury a energetiky mohou zájemci o provozování solárních elektráren požádat příslušné ministerstvo o schválení individuálního projektu.

V roce 2022 bylo takto schváleno sedm projektů s celkovým instalovaným výkonem 300 MW, z nichž jsou tři elektrárny o výkonu 50 MW (Blue1, Blue2 a Nova Solar) a zbylé čtyři o výkonu do 25 MW. Současně bude uvedeno do provozu cca 20 malých zdrojů do 5 MW.

V lednu 2024 podalo žádost o výstavbu solárních elektráren bez státní garance výkupu elektřiny celkem šest firem, z čehož bylo pět albánských (Get Solar Solutions, Met Invest, Grand Kompani, Tekro Fire a Dielli i Qarrit) a jedna turecká (Fortis Energy). Celkový nabízený instalovaný výkon těchto šesti firem je 213 MW.

O výstavbu solárních elektráren, zejména pak malých a středních, je mezi investory značný zájem. Ministerstvo infrastruktury a energetiky eviduje 55 předběžných žádostí na výstavbu solárních elektráren o celkovém výkonu 1,7 GW. Zájem o toto podnikání mají zejména albánské firmy nebo konsorcia místních a zahraničních investorů.

Nový zákon

Podmínky pro výstavbu a provoz solárních elektráren se řídí zákonem o obnovitelných zdrojích z roku 2017. Ten však má být nahrazen brzy zákonem novým, neboť nesplňuje platnou legislativou EU v oblasti ochrany životního prostředí.

Nový zákon bude také mnohem vstřícnější k investorům, neboť zakládá výrobcům s výkonem do 500 MW nárok na libovolné skladování a prodej přebytků elektrické energie za dohodnuté ceny, což podle stávajícího zákona nelze. Prodlužuje se i rozhodné období pro odečty a posuzování přebytků z jednoho měsíce na jeden rok.

Albánie má pro výrobu solární energie velký potenciál, počet hodin slunečního svitu se pohybuje od 2100 do 2700 za rok, což je dvakrát více než v Česku.

Záměrem vlády je proto zvýšit podíl solární energie na celkovém výkonu až na 25 % v příštích pěti letech. Tím hodlá snížit rizika vycházející ze současné závislosti na vodních zdrojích, ze kterých se vyrábí téměř 100 % elektrické energie (k říjnu 2023 to bylo 98,5 %). Tyto vodní zdroje jsou, s ohledem na nedostatek srážek v posledních letech, stále více nestabilním způsobem výroby elektřiny.

Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tiraně