Výzva: Zapojte se aktivně do sektorového šetření přiměřenosti podpory pro zelené elektrárny z roku 2010

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) apeluje na výrobce, aby se aktivně účastnili šetření kontroly přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje (OZE), které byly uvedené do provozu v roce 2010.  Toto šetření nyní probíhá na  Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO).

O problematice kontroly překompenzace podpory se dovíte více na na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 11. listopadu.

Výzva k aktivní účasti

Komora OZE již v minulosti na organizovaných seminářích informovala výrobce o aktuálně probíhajícím sektorovém šetření kontroly přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje (OZE), které byly uvedené do provozu v roce 2010.

„V rámci spolupráce s MPO jsme byli upozorněni na malý počet obdržených dotazníků od obeslaných výrobců s žádostí o podporu u provozovatelů. Dovolujeme si proto apelovat na výrobce, aby obdržené dotazníky ministerstvu odeslali,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Podle Komory OZE je sběr dat od všech výrobců v rámci sektorového šetření stěžejní pro vyhodnocení celého sektoru, tedy pro každého výrobce. Při absenci dat v dostatečném objemu není možné provést sektorové šetření, což může vést k velké administrativní zátěži a komplikacím i na straně provozovatelů.

Pomoc s  přípravou podkladů

„Dovolujeme si připomenout, že aktuálně schválená novela zákona o podporovaných zdrojích energie zavádí již i přímou povinnost provozovatelů k předložení podkladů. Je tudíž v zájmu jak státu, tak provozovatelů, aby aktuální sektorové šetření proběhlo efektivně, včas a bez komplikací a průtahů,“ zdůrazňuje Chalupa. 

„Připomínáme, že pokud máte technické či jakékoliv problémy s vyplněním podkladů, rádi Vám poskytneme technickou podporu. To platí rovněž pokud jste provozovatel výrobny uvedené do provozu v roce 2010 a výkaz jsem neobdrželi, poskytujeme v koordinaci s MPO výkaz a instrukce pro vyplnění. V obou případech se prosím neváhejte na nás obrátit na email vyrobci@komoraoze.cz,“ uzavírá Chalupa.

Kde získat více informací?

O problematice kontroly překompenzace podpory se dovíte více na na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 11. listopadu.