Aktuálně: V Česku byla po 12 letech uvedena do provozu první pozemní fotovoltaická elektrárna 

Do České republiky se vrací boom výstavby velkých pozemních fotovoltaických elektráren. Jako nový lídr trhu na poli výstavby fotovoltaických parků v České republice se etabluje společnost AS Construction, která jako první letos připojila a uvedla do provozu dva velké solární parky v Česku. Jedná se  o první dokončené instalace po 12 letech od doby solárního boomu v letech  2009-2010.

Zdroj: AS Construction

Úspěšná realizce nedostatku komponentů navzdory

Oba solární parky se nacházejí v západních Čechách, na Tachovsku, každý z nich o výkonu 1 MW s dodávkou veškeré produkce elektřiny do distribuční sítě. Fotovoltaické elektrárny vznikly na nevyužívaných pozemcích, každý má 1.850  kusů vysoce účinných solární panelů, a nejkvalitnější izraelské střídače SolarEdge.  Elektrárny patří soukromých investorům a jsou spolufinancované z Modernizačního fondu, programu RES +č.1.

Společnost AS Construction vyhrála výběrové řízení na generálního dodavatele realizace začátkem roku 2022. Následovaly měsíce spojené se zajištěním stavebního povolení a to včetně vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Investoři měli pozemky v územním plánu pro fotovoltaiku, což zjednodušilo vydání stavebního povolení.

Vlastní realizace výstavy nových fotovoltaických elektráren (FVE) probíhala ve složitém období roku 2022 spojeného s nedostatkem komponent (nedostatek FV panelů, střídačů či trafostanice). Dokončení realizace obou elektráren tým vedený projektovým managerem Ing. Kropšem ze společnosti AS Construction zvládl do konce října 2022. Následovala kolaudace, schvalování dokumentace na ČEZ Distriubuce a vydání licence od ERÚ.

Zahájení výroby

První paralelní připojení, připojení ČEZ Distribucí se uskutečnilo 2.února 2023, téměř rok po podepsání smlouvy o dílo, zkušební provoz byl dokončen 15.června 2023. Obě licencované elektrárny dnes již dodávají celou produkci elektřiny do sítě. Každá takové elektrárna vyrobí ročně 1100MWh elektrické energie, a pokryje tak spotřebu zhruba 100 rodinných domů. Úspora CO2 je 880t CO2/rok.

Jak dodává Ing. Kropš, „nejnáročnější byla finální fáze spojená se schvalování dokumentace u distributora a příprava a čekání na termín na první paralelní připojení, nově označované uvedení výrobny do provozu vč. instalace elektroměru.“

Společnost AS Construction v současné době dokončuje dalších 3.5 MW solárních parků na zemi či kombinace zemní a střešní varianty, 4 MW jsou ve výstavbě a na dalších 15 MW zemních solárních elektráren připravuje nyní stavební povolení s realizací v letech 2023 a 2024. Všechny tyto projekty jsou spolufinancovány s podporou Modernizačního fondu.

„Ambicí naší společnosti je stát se v České republice významným hráčem v realizacích zemních fotovoltaických elektráren, nabídnout komplexnost služeb od development až po připojení. Naše referenční stavby jsou důležité nejen při rozhodování našich budoucích klientů, ale jsme jimi i důvěryhodným partnerem pro financující banky, kdy z řadou bank již nyní spolupracujeme,“ doplňuje Jiří Kropš, projektový manager ve společnosti AS Construction.

O společnosti:

AS Construction s.r.o. se od roku 2020 specializuje na výstavbu velkých fotovoltaických elektráren na střechách firem a solární parky na zemi. Management společnosti postavil od roku 2009 v ČR, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a Nizozemí FV elektrárny o výkonu více 40MW. V současné době se společnost orientuje ve výstavbě fotovoltaický parků pouze na český trh.

Kontakt pro více informací:

Ing. Jan Hrůša

Jan.hrusa@asc.solar

+420 602 294 003