Aktualizováno: 10 dobrých důvodů, proč střídače SolarEdge drtí konkurenci (1. část)?

SolarEdge je bez nadsázky synonymem pro technologii budoucnosti, protože již nyní chrání investory do solárních elektráren před budoucími problémy. Eliminuje nedostatky klasických střídačů, jakými jsou energetické ztráty způsobené nesouladem panelů, nedokonalý monitoring, malá flexibilita projektování, omezené využití plochy střechy a bezpečnostní/požární rizika. 

O výjimečné kvalitě střídačů SolarEdge svědčí i testy dvou nezávislých institucí  Photon Lab a PVEL, které prokázaly dosažení vyšší výroby solární energie při použití těchto střídačů.

SolarEdge
Níže je uvedeno několik důvodů, proč jsou v současnosti střídače SolarEdge tím nejlepším, co si může investor dát na střechu, pokud uvažuje o vlastní výrobě elektřiny.


1. Cena střídače nerovná se nákladům střídače

Nezkušený solární investor obvykle sleduje jen vstupní investiční náklady (CAPEX), ale neuvědomuje si, že střídače budou ovlivňovat cash flow projektu po celou dobu životnosti projektu. Střídač je ze 100 % odpovědný za výrobu energie, zhruba z 30 % má vliv na cenu ostatních komponent v systému (BoS) a samozřejmě je součástí provozních a udržovacích nákladů (OPEX).  

Investor se nemůže řídit heslem typickým pro mnohé EPC solární společnosti: „levně postav, draze prodej a rychle zmiz“. Inteligentní investor počítá s náklady na střídače po dobu životnosti, které jsou u technologie SolarEdge ve srovnání s klasickou technologií střídačů výrazně nižší a to má vliv na rychlejší návratnost investice (ROI). 

2. Vyšší výroba a zisk se SolarEdge

Nezávislé instituce a laboratoře po celém světě potvrdily vyšší výrobu technologie SolarEdge oproti klasickým střídačům. Důvodem je existence nesouladu mezi panely (výrobní tolerance, zastínění, zašpinění, teplotní nesoulad atd.). Nesoulad v čase roste, protože panely degradují (stárnou) různým tempem a při použití klasického střídače jakýkoli slabší panel ovlivňuje výkon celého stringu (všech panelů zapojených v sérii). 

U technologie SolarEdge se pomocí optimizérů hledá maximální bod výroby na úrovni jednotlivých panelů. Ty se tak navzájem neovlivňují a každý panel pracuje na maximum. S pomocí nezávislého programu (např. švýcarský PVsyst) lze jednoduše spočítat výrobu pro rok 1 a rok 20 a srovnat výrobu klasického střídače vs SolarEdge. Následnou extrapolací pro ostatní roky lze jednoduše propočítat přidaný finanční zisk z dodatečné výroby pro jednotlivé roky. 

SolarEdge


Obrázek č.1: Ukázka výpočtu vyrobené energie za dobu 20 let programem PVsyst-ilustrativní příklad

Program PVsyst počítá s velmi konzervativními hodnotami (obvykle započítává jen nesoulad způsobený výrobní tolerancí panelů a jejich degradací). V reálných podmínkách působí další zdroje nesouladu – současné i budoucí částečné zastínění, prach, pyl, sníh, listí, ptačí trus, teplotní nesoulad a další. 

Pouhé 1 % přidané energie přepočtené z kWh na CZK je u komerčních projektů v horizontu 20 nebo 25 let velmi výrazným bonusem, někdy zaplatí i samotnou vstupní cenu střídačů.

Vysokou kvalitu střídačů SolarEdge potvrdily testy americké nezávislé testovací laboratoře PVEL a také testy renomované laboratoře PhotonLab.

Podle sdělení PhotonLab oproti konkurenci střídače SolarEdge dosáhly až o 34% vyšší solární výroby v prostředí s horizontálním zastíněním panelů a o 9,7% vyšší výroby solární energie v případě zastínění sloupem.

V testech PVEL se porovnávaly střídače SolarEdge oproti tradičním střídačům a mikroinvertorům. Výsledky testů přinesly dopadly takto: „Systém SolarEdge dokázal ve všech testech vyrobit více solární energie než tradiční stringové střídače. V průměru střídače SolarEdge dokázaly vyrobit 24,8 % ztracené energie kvůli stínění, zatímco v případě mikroinvertorů to bylo pouze 23,2“.

3. Vyšší výroba už při návrhu

Typická střecha komerční budovy je často pro projektanty FVE noční můrou. Nejenže musí dodržovat různé odstupy kvůli požárním a stavebním předpisům, ale často je střecha poseta různými překážkami a stínícími elementy. Při použití klasické technologie se projektant musí vyhnout zastíněným oblastem, a navíc musí dodržovat stejnou délku, náklon a orientaci stringů. 

Střídače SolarEdge pracují s fixním napětím, a proto mohou být stringy velmi dlouhé (až 50 panelů ve stringu). Paralelní stringy mohou být různé délky a panely lze umístit v různých orientacích a sklonech. Díky optimizérům výkonu lze panely instalovat do částečně zastíněných oblastí, zastíněné panely neovlivňují výkon ostatních panelů v systému. 

Návrh systému se SolarEdge je velmi flexibilní, plocha střecha může být plně využita a instalovaný výkon může být oproti klasické technologii o desítky procent větší. SolarEdge také nabízí zdarma unikátní program pro projektování FV instalací: Designer (program je v českém jazyce).

SolarEdge


Obrázek č. 2: Typický obrázek monitoringu fotovoltaické instalace zobrazující nesoulad panelů. Nesoulad roste v čase díky nestejnoměrnému stárnutí panelů. Při použití klasického střídače nejslabší panel (spodní černá křivka) limituje výkon všech ostatních panelů ve stejném stringu. SolarEdge výkonové ztráty nesouladem eliminuje, každý panel pracuje na maximum (MPPT na úrovni panelu).

4. BoS komponenty střídače – až 50% úspora

Výběr střídače má vliv na cenu a množství ostatních komponent systému (elektrických BoS). Jak už bylo výše uvedeno, technologie SolarEdge umožňuje projektantům tvořit mnohem delší stringy než je tomu u klasických střídačů. Menší počet stringů (až o 50%) znamená úsporu na DC kabeláži, sdružovacích boxech, pojistkách, MC4 konektorech apod. 

Monitoring na úrovni panelů je u SolarEdge zdarma po dobu životnosti (resp. 25 let) a není třeba dokupovat žádný datalogger.  

5. BoS komponenty – AC připojení

Velmi zajímavou úsporou mohou být náklady na AC připojení. Zatímco klasické střídače se často instalují na střeše a připojují se dlouhými, tlustými a drahými AC kabely, SolarEdge razí filozofii „dlouhé DC, krátké AC“. Při použití sdružovacího boxu (např. včetně přepěťové ochrany) lze sloučit všechny 3 stringy již na střeše a ke střídačům v technické místnosti, často blízko bodu připojení, lze vést jen jeden silnější DC kabel (+ a -). 

Ztráty na vedení jsou standardní, technologie využívá fixního napětí ve stringu. Přepěťová ochrana je společná pro všechny 3 stringy, u klasických střídačů je často nutné jistit každý MPP výstup zvlášť. Při použití střídačů SolarEdge také není nutné instalovat DC pojistky, optimizéry chrání proti zpětným proudům. Není také nutné instalovat DC odpojovač, protože stejnou funkci plní certifikovaná bezpečnostní funkce střídačů SolarEdge SafeDC.

Shrnutí

Fotovoltaická elektrárna je investicí s dlouhou ekonomickou životností a podle toho je třeba s ní nakládat. Je zásadní si uvědomit, že vstupní cena střídačů nerovná se nákladům na střídače po dobu životnosti.

Dalších 5 pádných důvodů, proč střídače SolarEdge představují absolutní špičku ve fotovoltaice, popíšeme v pokračování tohoto článku příští týden.
Další informací o výhodách technologie SolarEdge naleznete na tomto webu.

Autor: Pavel Žižka, nezávislý poradce v OZE (email: p.zizka@centrum.cz; mobil: 606 565 671)