AERS expanduje a spouští výrobu baterií v Jeseníku

Výrobce bateriových pro domácnosti a firmy AERS letos dodal druhý akumulační systém pro Strojírny v Rumburku o výkonu 200 kW/204 kWh. Díky rostoucímu zájmu o akumulační systémy bude AERS ve spolupráci s mateřskou společnosti FENIX Group směřovat další investice do výrobu bateriových úložišť AES ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku.

Zdroj: AERS

Zdroj: AERS

 

Investice do výroby baterií

Zájem o domácí i korporátní systémy ukládání energie u nás v posledních letech roste. Bateriová úložiště, které většinou slouží k akumulaci energii ze solárních panelů v době, kdy svítí slunce, dokáží pokrýt i běžnou spotřebu energie v domě či firmě a zajistit jeho soběstačnost v momentě, když počasí nepřeje výrobě z obnovitelných zdrojů.

 

Je dobrou zprávou, že i v této oblasti nejsme závislí na exportu ze zahraničí a že technicky velmi vyspělá řešení vznikají a vyrábí se komplet v České republice. K domácím výrobcům bateriových úložišť patří společnost AERS, která má od letošního února výrobní základnu v Jeseníku.

 

„Další investice směřujeme do dceřiné společnosti AERS s.r.o. a do dostavby haly pro výrobu bateriových úložišť AES. Zahájení a úspěšné zvládnutí výroby baterií by nám mělo poskytnout silnou podporu na opačném spektru energetického trhu (růst cen energií urychlí zájem o nákup bateriových úložišť). Tento segment by se měl stát v budoucnosti jedním ze základních pilířů celé skupiny,“ řekl Mgr. Cyril Svozil jr, ředitel společnosti AERS.

Špičková kvalita, s vývojem a výrobou v České republice

 

Od roku 2016 testuje česká firma Fenix Group využití bateriových úložišť v domech s téměř nulovou spotřebou NZEB na vlastní kůži ve svém administrativním centru v Jeseníku. A od roku 2018 navíc provozuje špičkovací akumulační stanici SAS, která je jedním z největších bateriových úložišť v Česku.

 

Výrobcem SAS je dceřiná společnost AERS z Plzně, která také v loňském roce dokončila vývoj a certifikaci domovních modulárních akumulačních stanic s názvem AES. Tyto stanice jsou kompletně českým architektonickým řešením – know-how pochází od firmy AERS, samotná úložiště jsou pak sestavována ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku.

 

„Jako první uvádíme na trh typ AES 10, což je akumulační energetická stanice o výkonu 10 kW s kapacitou úložiště 11,25 kWh. Je to modulární systém a kapacita této verze tak bude jednoduše možné rozšířit až na kapacitu 22 kWh. Stanici dodáváme zákazníkům v provedení „all in one“, takže stačí do ní připojit pouze kabely z FVE panelů a na druhé straně ji napojit na vnitřní elektrickou síť domu,“ říká Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS.

 

Nejčastější využití domácích bateriových úložišť je v kombinaci se solárními panely – nejvíce energie z fotovoltaického zdroje je vyrobeno během dne, zatímco spotřeba bývá nejvyšší v ranních a večerních hodinách. Nadbytečnou energii je tak možné přes den ukládat do akumulačního zařízení a spotřebovávat později v době potřeby.

 

Dalším způsobem využití bateriového systému je uložení energie koupené ze sítě mimo špičku, kdy je tarif nízký, a její pozdější spotřeba v době vyšších cen; uživatel uspoří nejen své náklady, ale zároveň přispívá k tzv. peak-shavingu, tedy vyrovnání energetických špiček.

 

„S vývojem nových akumulačních systémů, postupným poklesem jejich ceny a s přispěním státní podpory se situace začíná měnit – zdroje obnovitelné energie (zejména fotovoltaické) spolu s akumulačním systémem začínají být cenově dostupnou alternativou pro vlastníky nemovitostí. Ve spojení s výhodami elektrických topných systémů tak dostává majitel velmi efektivní nástroj, který mu zabezpečí vysoký tepelný komfort při zachování nízkých provozních nákladů,“ dodává Cyril Svozil jr..

 

Dodávka firemního bateriového úložiště

Letos na jaře AERS realizoval dodávku SAS pro Strojírny v Rumburku o výkonu 200 kW/204 kWh. Po pilotním projektu ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku se jedná již o druhou instalaci zařízení SAS .

 

„Ve spolupráci se společností Matru s.r.o. jsme dne 31.3.2020 úspěšně předali a zprovoznili stanici o výkonu 200 kW/204 kWh pro Strojírny v Rumburku. Provozovatel plánuje větší využití solární výroby pro vlastní spotřebu a minimalizaci odběrů z veřejné distribuční sítě,“ upřesňuje Cyril Svozil jr..

 

Společnost STROJÍRNY Rumburk s.r.o. měla schválený investiční projekt na pořízení FVE s akumulací v rámci Operačního programu OPPIK. Předmětem projektu byla realizace instalace fotovoltaického systému s akumulací.

 

Projektem společnost dosáhne výrazné úspory na spotřebě energií dodávané z distribuční sítě cizích dodavatelů. Byl pořízen fotovoltaický systém o výkonu 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh umístěn na střechách objektů v areálu společnosti Strojírny Rumburk.

 

Hlavním cílem projektu bylo snížení spotřeby nakupované energie z cizích zdrojů pomocí energetického opatření Instalace FVE. Zavedením předmětného opatření společnost uspoří až 153,34 MWh/rok elektrické energie. Výrazně taktéž sníží množství škodlivých látek, které působí nepříznivě na životní prostředí a zdraví zaměstnanců i osob v tomto okrese. Rozdíl oproti původnímu stavu emisí je dle analýzy energetického specialisty 155,12 t/rok.