9 miliard: Schválí dnes vláda nové dotace na fotovoltaiku?

Vláda se dnes sejde ve Vimperku na Prachaticku. Rozhodovat bude například o projektech Národního plánu obnovy placených z Evropské unie, kde je ve hře až 9 miliard na nové soláry. Vyplývá to z programu zasedání, který vláda zveřejnila na svém webu.

 

Zdroj: Wikipedia

Nové dotace pro soláry

Národní plán obnovy (NPO), který má do české ekonomiky napumpovat téměř 180 miliard korun z evropských peněz, se bude měnit. Změny v NPO se budou na vládě dnes diskutovat. Zahrnují přesun 10,9 miliardy korun na jiné účely a také nové záměry v rozsahu 208 miliard korun.

Navýšení dotací v rámci NPO se týká také instalace nových fotovoltaických elektráren  ve firmách (z 5 na 9 mld. Kč). Záměrem vlády je pro 33,4 mld. Kč využít evropské granty zejména v kapitole RePowerEU směřující k řešení energetické krize spojené s válkou na Ukrajině.

Nově ale bude Česko také čerpat 174  miliard Kč z půjčky poskytované Evropskou unií. Součástí projednávaného plánu je také množství změn ve stávajícím NPO, které budou ztvrzeny v nově podepsané smlouvě.

Financování NPO je spojeno s klíčovými reformami, ať už na úrovni legislativní nebo administrativní, které se česká vláda zavazuje naplnit. Krátká doba, po kterou jsou finance z NPO dostupné a povinnost reforem jsou pro stát jedinečnou příležitostí zahájit dlouho odkládané reformy, které brzdí českou konkurenceschopnost.

Je proto nutné, aby využití alokace 115 miliard Kč na největší oblast – energetiku – bylo spojené se skutečnou reformou a rozvojem obnovitelné, digitalizované a decentralizované formy energetiky spojené s razantními úsporami energie a s inteligentním řízením.

Komunitní energetika

Investice, jako je posilování distribučních sítí (18 mld. Kč) nebo zřízení Energetického datového centra (EDC, 1 mld. Kč), jsou nutné pro připojování rostoucího počtu obnovitelných zdrojů. Proto musí být zároveň doprovozeny reformami ve smyslu urychleného schválení novely energetického zákona a technického spuštění sdílení v energetických společenstvích v roce 2024.

V rámci NPO se má podpořit spuštění Energetického datového centra pro sdílení od 1. 7. 2024 a ministerstvo tento milník zařadilo do komponenty EDC. Reformy ale musí mířit dále, než je pouhé dotažení transpozice směrnic dlouho po termínu. Je nutné systematicky odstraňovat další bariéry pro obnovitelné zdroje, skladování a sdílení energie a zapojovat veřejnost, včetně nízkopříjmových domácností, do jejich využívání.

Co je podstatou NPO?

Národní plán obnovy (NPO)  nebo-li nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) představila Evropská komise v květnu 2020. Jedná se o největší nástroj z unijního plánu obnovy Next Generation EU, který má členským státům pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a podpořit ekologickou a digitální transformaci ekonomiky.

NPO je strategický dokument, na kterém spolupracoval úřad vlády s jednotlivými ministerstvy. Cílem plánu je vyvést Českou republiku z krize vyvolané pandemií COVID-19. V rámci RRF může Česko získat na realizaci NPO mimořádnou finanční injekci v celkové výši 672,5 miliardy eur, z toho 312,5 miliardy formou dotací a 360 miliard v podobě půjček.

V České republice měla dotační podpora v rámci NPO z roku 2021 dosáhnout 200 miliard korun. Z toho 172 miliard mělo pocházet z grantů Evropské unie a 28 miliard korun z národních zdrojů. O čerpání evropských peněz formou zvýhodněných půjček původně česká vláda zájem neměla, názor změnila až loni.