50 GW: LONGi staví největší továrnu na světě na výrobu solárních článků

Společnost Longi Green Energy Technology  (dále jen LONGi) uvedla, že investuje 6,65 miliardy USD do výstavby nové továrny na zpracování křemíkových plátků (waferů) s roční kapacitou 100 GW a také do nové továrny na výrobu 50 GW solárních článků ročně v čínské provincii Shaanxi. Jedná se o největší světový závod na výrobu článků.

Zdroj: LONGi Solar

Nové gigatovárny

Podle analytické společnosti Solarbe Consulting se LONGi v roce 2022 stala největším výrobcem solárních panelů na světě. Na trh loni dodala více než 45 GW svých solárních panelů zákazníkům po celém světě.

LONGi plánuje další expanzi ve výrobě fotovoltaických produktu. Díky nové továrně navýší výrobní kapacitu o 100 gigawattů solárních waferů (křemíkové destičky, ze kterých se vyrábí články) a také do nové továrny na výrobu solárních článků s roční kapacitou ve výši 50 GW.Společnost to uvedla v reportu pro burzu cenných papírů v Šanghaji.

V rámci přípravy výstavby nových výrobních zařízení již LONGi  podepsala investiční dohodu s místní vládou okresu Xixian New District v čínské provincii Shaanxi. Podle prohlášení společnosti LONGi má výstavba nových továren trvat necelých 18 měsíců a bude probíhat v několika fázích.

LONGi očekává, že továrny budou uvedeny do provozu nejpozději do roku 2024. Vytvoří se tak více než 15 000 nových pracovních míst.

Rekordní výrobní kapacita

Do konce roku 2021 výrobní kapacita společnosti LONGi dosáhla v oblasti výroby waferů 105 GW, 37 GW v oblasti výroby fotovoltaických článků a 60 GW v oblasti výroby fotovoltaických panelů. Díky novým investicím do výrobních zařízení společnost LONGi očekává, že do konce roku 2024 se její výrobní kapacity více než zdvojnásobí.

Po dokončení se nová továrna na výrobu křemíkových waferů a článků v čínské provincii Shaanxi stane největším výrobním závodem svého druhu na světě.

V letech 2021 a 2022 brzdil rozvoj solární energetiky nedostatek waferů, což způsobilo jejich velké zdražení. Wafery jsou klíčovou surovinou pro výrobu solárních článků. Toto zkomplikovalo výstavbu řady nových fotovoltaických elektráren ve světě.

Společnost LONGI a další čínští výrobci se snaží rozšířit své dominantní postavení na trhu tím, že navyšují své výrobní kapacity, což vede ke snížení nákladů. Tento trend má za následek to, že dochází k prudké konsolidaci trhu fotovoltaických panelů, který loni ovládlo 10 největších společností. Tyto společnosti vyrobily více než 90% všech solárních panelů na světě.