2,7 MW: Velkokapacitné batériové úložisko na Slovensku sprevádzkovali v Banskej Bystrici

Společnosť FUERGY v banskobystrickom priemyselnom parku úspešne spustila velkokapacitné batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattov a kapacitou 2,916 megawatthodín. Jeho úlohou je poskytovať certifikované podporné služby pre prevádzkovateľa elektrickej sústavy SEPS, na úrovni primárnej regulácie v kombinácii s necertifikovanými podpornými službami v podobe flexibility.

Zdroj: FUERGY

Realizácia za rekordných 6 mesiacov

Ide o prvú inštaláciu svojho druhu, ktorá je nielen technologicky mimoriadne komplexná a bezemisná, ale tiež ekonomicky atraktívna. Vďaka tomu je úložisko komerčne životaschopné aj bez financovania z verejných zdrojov. Svoje využitie nájde v rámci miestnych distribučných sústav aj u veľkých odberateľov elektrickej energie.

Projekt batériového úložiska sa nám od fázy návrhu až po spustenie do prevádzky podarilo zrealizovať za rekordných 6 mesiacov. Od prvého momentu svojho spustenia úložisko supluje tradičné zdroje, ktoré spaľujú fosílne palivá zapojené do poskytovania podporných služieb. Týmto spôsobom účinne predchádza ročnej produkcii približne 361 ton emisií CO2e.

Investícia do úložiska v Banskej Bystrici by sa mala podľa konzervatívnych odhadov vrátiť do približne 3,5 roka. Tento ukazovateľ však do veľkej miery ovplyvnia aj ceny podporných služieb a odchýlky.

Pozitívnym faktorom, ktorý skracuje návratnosť investície, je aj multifunkčné využitie batériového úložiska pre poskytovanie oboch typov podporných služieb. Samotná životnosť technológie, s dosahovanou degradáciou batérií na úrovni iba 1,5 až 2 percentá ročne, je schopná poľahky dosiahnuť aj 15 rokov.

Kde je umiestnené najväčšie úložisko?

Nové batériové úložisko v Banskej Bystrici bolo inštalované v časti elektrickej rozvodne budovy Energetiky pod správou spoločnosti EnergyTech, s.r.o.

Tá sa nachádza v priemyselnom areáli, kde už teraz nájdete rôzne prevádzky, ako sú napríklad recyklačné linky, stavebniny či ďalšie priemyselné podniky a kde sa tiež plánuje ďalšia priemyselná výstavba. V areáli funguje miestna distribučná sústava, tzv. MDS, ktorej majiteľom a prevádzkovateľom je taktiež spoločnosť EnergyTech.

Certifikácia, testovanie a úspešné spustenie

Samotnému spusteniu úložiska predchádzalo získanie certifikácie na +/- 2 MW výkonu pre poskytovanie primárnej regulácie, tzv. FCR (z angl. Frequency Containment Reserve) a úspešné absolvovanie testovacej prevádzky pod dohľadom SEPS.

Komunikáciu so SEPS a aktiváciu úložiska zabezpečuje náš vlastný terminál pre poskytovanie podporných služieb TASDR, ktorý komunikuje s dispečerským riadením SEPS.