229 MWp: Češi staví největší solární elektrárnu v Bulharsku

Rezolv Energy, nezávislý výrobce energie z obnovitelných zdrojů se sídlem v Praze, minulý týden oznámil, že získal práva na výstavbu a provoz solární elektrárny o výkonu 229 MW  na severovýchodě Bulharska. Tento projekt nazvaný „Svatý Jiří“ se po dokončení stane největší solární elektrárnou v Bulharsku.

Zdroj: Rezolv Energy

Start projektu

Podle sdělení společnosti Rezovl Energy se stavba největší solární elektrárny v Bulharsku rozběhne v průběhu letošního roku. Záměrem společnosti je výstavbu projekt dokončit na začátku roku 2025.

Elektrárna nazvaná „Svatý Jiří“ vzniká na pozemku o rozloze 165 hektarů. Po dokončení bude mít instalovaný ve výši 229 MW. Během výstavby projektu vznikne více než 500 nových pracovních míst.

Projekt se bude realizovat v obci Silistra na severovýchodě Bulharska. Instalovaný výkon této obří solární elektrárny bude odpovídat 13 % současné bulharské výroby solární energie.

Více než 400 000 solárních panelů

Projekt solární elektrárny „Svatý Jiří“ vznikne na místě bývalého letiště Silistra, které bylo vyřazeno z provozu. Na ploše 165 hektarů se bude instalovat více než 400 000 solárních panelů.

Obří solární elektrárna o výkonu 229 MW bude připojena k hlavní přenosové síti 110 kV prostřednictvím dvou nezávislých přípojných vedení o celkové délce přibližně 6 kilometrů. Rezolv Energy bude vyrobenou solární elektřinu prodávat komerčním a průmyslovým zákazníkům na bázi  dlouhodobých smluv o nákupu elektřiny (PPA).

Podle sdělení Rezolv Energy bude elektrárna bude navržena, postavena a provozována v souladu s nejvyššími standardy v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy (ESG).

Expert na velké elektrárny

Na konci roku 20222 společnost Rezolv Energy oznámila, že získala povolení na výstavbu a provoz solární fotovoltaické elektrárny o výkonu 1044 MW v západním Rumunsku. Solární park bude tvořit přibližně 1,6 milionu nových panelů. Po dokončení tak vznikne největší fotovoltaická elektrárna v Evropě.

Společnost Rezolv Energy se zaměřuje na výrobu udržitelné energie v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Kromě solárních elektráren společnost investuje také i do větrníků.

Letos na jaře podepsala dohodu o připojení svých větrných farem Dunarea East a West o celkové kapacitě 600 megawattů k rumunské elektrické síti. Po uvedení do provozu bude Dunarea East & West jednou z největších pobřežních větrných farem v Evropě.

„S více než 2 GW obnovitelných zdrojů, které máme nyní ve fázi developmentu, jsme hrdí na to, že hrajeme klíčovou roli při diverzifikaci a zvyšování bezpečnosti dodávek a zároveň snižujeme závislost střední a východní Evropy na neobnovitelných zdrojích energie,“ uvedl generální ředitel společnosti Rezolv Energy Jim Campion.