1200 MWp: Boom solární energetiky v Česku letos výrazně zrychluje

Boom fotovoltaiky v Česku letos dále zrychluje.  Distributoři během prvního pololetí připojili do sítě téměř 46 000 nových fotovoltaických zdrojů o výkonu přes 400 MWp, což je v součtu o téměř čtvrtinu více než za celý loňský rok. Pro srovnání v roce 2022 bylo v prvních šesti měsících v Česku připojeno 9 354 elektráren s celkovým výkonem 74,8 megawattů.

Zdroj: ČEZ Distribuce

Trojnásobný růst

Připojování nových obnovitelných zdrojů do sítí letos dramaticky zrychluje. Největší distributor v zemi ČEZ Distribuce v prvním pololetí připojil do sítě rekordních 27 628 nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 298 megawattů (MW). 

Téměř 99% nových zdrojů tvoří fotovoltaické elektrárny (FVE) podle informací Ing. Radima Černého, místopředseda představenstva společnosti ČEZ Distribuce a.s., které prezentoval na počátku června během semináře v Parlamentu o komunitní energetice

„Za první dva měsíce roku 2023 jsme obdrželi stejné množství žádostí o připojení nových zdrojů jako za celý rok 2021,“ řekl Černý během své prezentace. „Většinou se jedná o malé střešní FVE na rodinných domech.“

„Celkem jsme od konce května 2023 obdrželi 40 000 žádostí o připojení nových zdrojů jen v sítí NN o výkonu přes 500 MWp,“ upřesnil Černý. „Dalších 15 GWp máme již zarezervováno v sítích VN a VVN.“

„Dohromady se jedná již o více než 18 GWp ve schválených či obdržených žádostech o připojení nových FVE ve všech distribučních sítích,“ zdůraznil Černý. „V podstatě se jedná o výkon srovnatelný s 18 bloky  jaderné elektrárny v Temelíně, což je obrovské množství.“

Boom solárů na jihu Česka i v Praze

Boom fotovoltaiky se projevuje také v síti distribuční společnosti EG.D, která geograficky pokrývá region jižní Moravy a jižních Čech. V síti EG.D se za první pololetí letošního roku připojilo do sítě více než 16 500 nových FVE, což je o 5 000 více než za celý minulý rok.

„Boom fotovoltaiky, který začal v minulém roce stále nijak výrazně nepolevuje. Proto podnikáme další kroky tak, abychom připojení FVE sítě pro naše zákazníky co nejvíce zjednodušili. Výrazně se nám podařilo zkrátit dobu připojení a zároveň navýšit počty připojených FVE,“ vysvětlil Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D.

Celkem letos během prvního pololetí do sítě technici EG.D připojili 16 500 elektráren. V minulém roce bylo přitom za celý rok připojeno 11 500 zdrojů v síti EG.D a podle dostupných dat zhruba 32 000 na celém území ČR.

Rekordní počet nových připojení hlásí i společnost PREdistribuce, která pokrývá hlavní město. Během pololetí v Praze přibylo 1705 nových solárních elektráren s výkonem 13,7 MW. Jde o více než dvojnásobek toho, co bylo připojeno za celý rok 2022. V drtivé většině případů šlo o nové rodinné FVE s výkonem do deseti kilowattů.

Více než 100 000 nových solárů?

Podle aktuální predikce managementů distribučních společností se letos v Česku připojí více než 101 000 nových FVE. Jejich průměrný výkon se pohybuje  cca 8 kWp v segmentu rodinných domů. Další větší instalace se rodí na střechách firem díky dotacím z programu Národní plán obnovy.

Boom fotovoltaiky také táhnou dotace na nové FVE s/bez akumulace z Modernizační fondu. Jedná se o zdroje o výkonu do 1 MWp a nad 1 MWp na střechách či na volné ploše. Celkem je jich schváleno přes 2,4 GWp s tím, že se musí realizovat během let 2023-2025.

První velké FVE o výkonu několika MWp již byly letos v Česku dokončeny a další rychle přibývají. Do konce roku proto může v Česku přibýt cca 1000 – 1200 MWp nových solárů na střechách rodinných domů, firem či na zemi.