120 MWp: Místo vojenské základy v Brdech má vyrůst obří solární elektrárna

Největší solární elektrárna v Česku o výkonu 56 MWp se nyní nachází v bývalém vojenském prostoru v Ralsku. Do roku 2026 by v Brdech mohla vzniknout ještě větší solární elektrárna, pokud tento záměr schválí zastupitelstvo města Dobříš.

Zdroj: ČEZ

Největší solární investice v Česku

Jak informuje deník Mladá Fronta Dnes (MF Dnes) jsou pozemky po bývalé protiletecké raketové základně v Brdech po odchodu armády nevyužity. Jedná se v podstatě o brownfield, jehož majitelem je rodina Colloredo-Mansfeld.

Tato rodina se rozhodla na místě železobetonových torz zarůstajících lesní vegetací a kontaminované půdy vybudovat obří fotovoltaickou elektrárnu a louky. Po dokončení investice ve výši téměř dvě miliardy by zde mohla do roku 2026 vzniknout postupně fotovoltaická elektrárna o výkonu až 120 MWp.

Projekt se má uskutečnit v několika etapách. Zastupitelé města Brdy souhlasí  se sanací brownfieldu na místě bývalé raketové základny o rozloze téměř 80 hektarů pro výstavbu solární elektrárny. Na druhou stranu zastupitelé považují za zbytečnou změnu územního plánu na celém sousedním pozemku o rozloze téměř 350 hektarů, když na fotovoltaiku z nich využijí do 15 hektarů.

Rozhodnutí odloženo

Projekt výstavby solární elektrárny na bývalé vojenské základně v Brdech městu Dobříš představila rodina Leonarda Colloredo-Mansfeld na zasedání zastupitelů v polovině dubna. Realizace celého projektu solární elektrárny je spojen s obnovou areálu Klondajk u Dobříše na Příbramsku, což  závisí na změně územního plánu. O něm budou na pokračování rozhodovat dobříšští zastupitelé na konci června.

Na žádost zástupců Colloredo-Mansfeldů zatím zastupitelstvo města Brdy nepřijalo žádné finální rozhodnutí ohledně projektu výstavby obří solární elektrárny. „Na základě vzniklých požadavků ze strany zastupitelů budou ještě upřesňovat některé informace,“ uvedl místostarosta Dobříše Tomáš Vokurka (ODS) v rozhovoru pro deník MF Dnes.

Názory dobříšských zastupitelů na změnu územního plánu se v současnosti rozcházejí. Některým by výstavba fotovoltaické elektrárny nevadila, pokud by byla součástí rekultivace bývalého vojenského brownfieldu. Další jsou rezolutně proti vybudování obří solární elektrárny. 

Změnu územního plánu na území bývalé základny a přilehlém pozemku mají dobříšští zastupitelé opět projednávat 24. června. „V této souvislosti jsme požádali, aby navrhovatelé dopracovali odborné studie, které zohlední připomínky z odboru životního prostředí,“ doplnil Vokurka.