100 MW: BayWa posiluje pozici lídra trhu plovoucích fotovoltaických elektráren

Německá developerská a EPC společnost BayWa ve spolupráci se svým nizozemským partnerem GroenLeven nedávno dokončila dva plovoucí solární parky v Nij Beets a Kloosterhaar v Nizozemsku. Na obě lokality se instalovalo více než  70 000 solárních panelů s celkovou kapacitou 29,2 MWp, což je dostatečné množství pro zásobení 9 000 holandských domácností čistou energií.

Zdroj: BayWa

Zdroj: BayWa

Více než 100 MWp v Evropě

Plovoucí fotovoltaické elektrárny (PFVE) nabízejí příležitost smysluplně využít nepoužitelné vodní oblasti pro výrobu zelené energie. Projekt PFVE v Nij Beets tak bude mít dvojí využití. V současnosti slouží toto jezero nejen pro těžbu písku, ale také pro výrobu solární energie. To pomáhá minimalizovat problém omezeného prostoru pro obnovitelné zdroje ve vysoce obydlených regionech.

Dokončení těchto dvou projektů PFVE dokresluje růst společnosti BayWa r.e., která je „jedničkou“ v oboru v Evropě. Jedná se o šestý projekt PFVE, který společnost dokončila za poslední dva roky. S celkovou s celkovou instalovanou kapacitou PFVE ve výši téměř 100 MWp v Evropě společnost BayWa r.e. tak upevňuje pozici svého lídra evropského trhu v tomto segmentu.

Výhodné řešení

Dr. Benedikt Ortmann, globální ředitel solárních projektů ve společnosti BayWa r.e. vysvětluje: „Obezřetně navržený a dobře postavený projekt PFVE může být stejně nákladově efektivní jako běžná pozemní solární elektrárna po dobu provozu 25–30 let“.

Vidíme velký zájem finančních trhů o naši oceňovanou technologii, protože její kvalita již byla prověřena na reálných projektech v čase a také několika nezávislými technickými odborníky. Naše řešení v oblasti PFVE nabízí výhodnou „win-win řešení“ z pohledu životního prostředí, místní komunity, a především nákladově efektivní zdroj zelené energie,“ dodává Ortmann.

Důraz na biodiverzitu

V rámci svého závazku zajistit rozvoj biologické diverzity v rámci PFVE společnost BayWa r.e. ve spolupráci se svoji nizozemskou dceřinou společností GroenLeven nedávno uzavřela partnerství s Institutem pro přírodní vzdělávání a udržitelnost (IVN). Cílem je monitorovat a studovat rostliny v příštích pěti letech v okolí PFVE.

Obě instalace PFVE v Holandkus obsahují speciální panely a světlíky, které zajišťují, aby na vodní hladinu stále pronikalo dostatek světla a vzduchu. V rámci instalace PFVE v Nij Beets, bylo využito pouze 23% dostupného vodního prostoru hladiny jezera, takže v blízkosti břehů byl ponechán prostor k ochraně flóry a fauny.

Kromě úsilí o udržení a zlepšení biologické rozmanitosti se všechny strany projektu zavázaly k vytvoření komunitního fondu pro místní oblasti. Vzdělávací programy a příležitosti k trvalému zapojení místních komunit umožní prohloubení porozumění a také udržitelnosti v oblasti projektu výstavby energeticky šetrných PFVE.