100 milionů: Stát podpoří další rozvoj elektromobility v Česku

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje novou již VI. výzvu Nízkouhlíkové technologie – elektromobilita,  ve které bude stát podporovat rozvoj elektromobility v České republice. Kompletní výzva by měla být zveřejněna 1. září 2020 a žádosti bude možné podávat o dva týdny později. Na nákup elektromobilů pro malé a střední firmy bude připraveno 100 milionů.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Podpora elektromobility

Celkový balík dotací na podporu elektromobility by měl mít k dispozici 150 milionů, ale na nákup elektromobilů bude určeno 100 milionů, zbývajících 50 milionů bude určeno na akumulaci, tedy budování infrastruktury.

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie – elektromobilita je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Demonstračním/inovativním projektem se pro tuto Výzvu rozumí projekt s aplikací inovativní technologie, která vychází z aplikovaného výzkumu a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného výzkumu a nastává fáze demonstračního/inovativního projektu v reálném prostředí, kdy žadatelem je podnikatelský subjekt. Dalším typem inovativního projektu je aplikace inovativní technologie, která je již dostupná v zahraničí či v ČR, ale její různé formy použití nejsou přeneseny/vyzkoušeny/zcela implementovány v rámci podnikatelského prostředí České republiky.

Dotace pochází z prostředků EU a podmínky budou podle našich informací podobné jako v případě páté výzvy.

Strop dotací ve výši 1,25 milionu

Firmy mohou získat dotaci na pořízení nových elektromobilů (kategorie M1 – tj. mini, malé, nižší střední, střední, MPV – vždy s pořizovací cenou do 1 250 000 Kč + dph) nebo neveřejných nabíjecích stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

Typovým projektem v oblasti elektromobility jsou projekty zaměřené na zavádění elektromobilů a dobíjecích stanic u podnikatelských subjektů s pravidelným denním nájezdem tak, aby došlo k žádoucím synergiím s OP Doprava a Integrovaným regionálním operačním programem a Operačním programem Praha – Pól růstu v rámci vazby Alternativní zdroje paliv v dopravě.

Výzva by měla být vyhlášena na MPO na počátku září 2020, s příjmem žádostí od 14. září do 25. listopadu 2020. O dotaci budou moci žádat pouze mimopražské firmy, stejně jako v případě předchozí výzvy. Nejmenší podniky mohou dostat dotaci ve výši až 40 %, na jednu firmu je omezení max. 10 žádostí.