Změny v představenstvu Elektroenergetického datového centra jsou reakcí na start komunitní energetiky

Novým předsedou představenstva Elektroenergetického datového centra (EDC) byl minulý týden jmenován Petr Kusý. Bývalý radní Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nahradil v čele společnosti Richarda Kabeleho, který se přesunul na pozici místopředsedy představenstva.

Zdroj: EDC

Klíčová instituce pro rozjezd komunitní energetiky

Naopak funkci člena představenstva opustil Lukáš Křivanec. Se shodným podílem akcií vlastní EDC společnosti ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce a ČEPS.

„Jedním z klíčových předpokladů komunitního sdílení elektřiny je zprovoznění služeb EDC. Přicházím s vědomím dříve stanoveného termínu 1. srpna 2024 pro start jeho fungování a udělám maximum pro to, abychom byli včas připraveni. Klíčovým požadavkem pro správné fungování EDC je nyní vybudování IT systému, který bude v řádu desítek minut schopen přijímat, vyhodnocovat a odesílat velké objemy naměřených dat,“ uvedl Kusý.

Podle novely energetického zákona LEX OZE II má EDC poskytovat vyhodnocování sdílení elektřiny v rámci komunitního sdílení, resp. sdílení mezi aktivními zákazníky.

V praxi to znamená, že nejprve musí umožnit účastníkům trhu registrovat se v nově vytvořeném systému pro nastavení výměny a získáváni dat o sdílení elektřiny. Následně bude EDC přijímat od provozovatelů distribučních soustav naměřená data z průběhového měření.

Z těchto dat bude na denní bázi vyhodnocovat sdílení elektřiny a výstupy bude poskytovat OTE, provozovatelům distribučních soustav a dalším oprávněným subjektům. Na základě dohod akcionářů a s cílem urychlit start EDC bude ze začátku většina činností společnosti outsourcována.

Plný provoz od roku 2026

„Výsledek první fáze spojené se samotným rozjezdem společnosti bude do značné míry záviset na týmové práci celého představenstva EDC a na součinnosti našich akcionářů. Přibližně za měsíc plánujeme představit základní popis fungování, registrací a dalších funkcionalit zejména pro oblast sdílení elektřiny. Plný provoz EDC, který by podporoval nejen komunitní sdílení elektřiny, ale také zajišťoval data pro umožnění flexibility, akumulace a agregace, je naplánovaný na polovinu roku 2026,“ vysvětlil Kusý.

Od ukončení vysokoškolského studia na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni pracoval Petr Kusý v Energetickém regulačním úřadu. Zastával mimo jiné post vedoucího statistika, ředitele analyticko-statistického odboru a radního.

Loni v březnu přijal Kusý seniorní manažerskou pozici v PREdistribuce.