Zelená podnikom: Slovensko spouští novou dotační výzvu na podporu fotovoltaiky  a OZE

Cílem nového dotačního programu „Zelená podnikom“ je realizovat opatření zaměřená na podporu energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie a rozvoj inteligentních energetických systémů. Celkem je na tento účel vyčleněno více než 900 milionů eur.

Zdroj: Wikipedia

Dotace až 70 000 eur

V rámci slovenského programu na období 2021-2027 bude SIEA realizovat čtyři národní projekty zaměřené na podporu instalace malých zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v obytných budovách, využívání obnovitelných zdrojů energie v podnicích a rozvoj regionální a místní energetiky.

Od ledna 2024 by měly mít mikropodniky a malé a střední podniky možnost zapojit se do dotační výzvy „Zelená podnikom“  a získat významný nevratný příspěvek na zlepšení využívání energie.

V rámci tohoto projektu mohou mikropodniky a malé a střední podniky získat finanční příspěvek až do výše 70 tisíc eur na zpracování energetických auditů a instalaci vhodného zařízení pro využívání obnovitelných zdrojů energie především pro vlastní spotřebu.

Podpora bude poskytována na instalaci tepelných čerpadel, solárních kolektorů, fotovoltaických panelů a větrných turbín, které nenarušují cíle EU v oblasti životního prostředí a jsou v souladu s pravidly „Do No Significant Harm“ (DNSH), včetně řešení pro skladování energie.

Zvýhodnění vlastní spotřeby

Cílem projektu je zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie, ideálně se spotřebou na místě, s maximálním instalovaným výkonem do 250 kW. Na projekt bylo dosud vyčleněno více než 66 milionů eur, z toho 22 milionů eur pro malé a střední podniky v Bratislavském samosprávném kraji a 44 milionů eur pro ostatní regiony.

Principem dotačního projektu je získání voucheru, díky kterému budou moci firmy po ověření splnění podmínek výzvy získat financování 35 % celkových způsobilých výdajů, s možností 5% slevy v případě zařízení s okamžitým využitím vyrobeného tepla, chladu nebo elektřiny přímo v objektu žadatele. Součástí by měla být i možnost získat podporu na zpracování specializovaného energetického auditu až do výše 45 % celkových způsobilých výdajů na audit, maximálně však 2 500 EUR. Konkrétní obsah auditu bude stanoven v pokynech, které SIEA předem zveřejní.

Příjemci dotací

O dotace z programu „Zelená podnikom“ mohou žádat pouze malé a střední podniky. Pro účely projektu Zelené podnikání se za malý a střední podnik považuje každý subjekt, který vykonává hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu nebo oblast podnikání.

Vouchery tedy budou moci využívat i osoby podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, například advokáti, notáři nebo lékaři.

Nová výzva má být oficiálně oznámeny v lednu 2024. Jedná se o národní  projekt, která administruje Slovenská informační energetická agentura (SIEA). O základních parametrech dotační výzvy informovala projektová manažerka SIEA Ivana Zajíčková ve své prezentaci na konferenci Vytápění, klimatizace a kvalita vnitřního prostředí, která se konala 19. a 20. září 2023 v Popradu.