YOUNG4ENERGY dokončila výzkumný projekt „Mobilní kondenzační miniteplárny s akumulací a řízením“

„Máme velkou radost, že jsme v průběhu dubna letošního roku úspěšně dokončili náš výzkumný projekt s názvem Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulaci tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém,“ uvádí na svém webu ostravská společnost YOUNG4ENERGY.

Zdroj: Young4Energy

Zdroj: Young4Energy

Zdroj: Young4Energy

Pilotní projekt v Česku

Na podzim roku 2019 se společnosti YOUNG4ENERGY  podařilo v Budišově nad Budišovkou na Opavsku zprovoznit projekt malé lokální síťe pro distribuci tepla a elektřiny, která zásobuje místní radnici, kulturní dům a také základní školu. 

Tento projekt byl realizován z dotací MŽP a je založen na fotovoltaickém systému s bateriemi a na kombinované výrobě elektřiny a tepla ze zemního plynu. Městskou radnici projekt přišel zhruba na pět milionů korun, radnice ročně ušetří až tři sta tisíc.

Projekt malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID se stal unikátním řešením v celé České republice, jelikož zajistí výrobu elektřiny a tepla za výrazně lepších ekonomických podmínek a zejména s výrazným snížením ekologické zátěže z lokálního i globálního hlediska.

Nová moderní distribuční síť tepla a elektřiny v opavském městě Budišov nad Budišovkou zásobuje radnici, kulturní dům a základní školu. Nový zdroj a supermoderní distribuční síť je založena na fotovoltaickém systému s bateriemi a na kombinované výrobě elektřiny a tepla ze zemního plynu. Z hlediska dodávek elektřiny je síť soběstačná z 80 % a navíc s nižšími nároky na dodávku tepla o 20 %.

 

Dokončení výzkumného projektu

Jak informuje společnost YOUNG4ENERGY, projekt „Mobilní kondenzační miniteplárny s akumulací a řízením“ představuje moderní technologický koncept propojení různých zdrojů pro výrobu tepla a elektřiny na bázi KVET a OZE v mobilní teplárně doplněné o akumulaci tak, aby vyrobené energie byly prioritně spotřebovány v místě výroby. Jinými slovy jedná se o mobilní variantu teplárny, která může konkurovat klasickým „kamenným“ malým a středním lokálním teplárnám.

„PROTOTYP mobilní kondenzační miniteplárny s akumulací a řízením“ od společnosti YOUNG4ENERGY   je aplikovatelný v objektech s tepelným příkonem větším než 100 kWt a průměrným elektrickým příkonem minimálně 7 až 10 kWe. Tyto parametry splňují bytové domy, školy, nemocnice, obecní a městské úřady a spousty dalších podobných objektů.

Na výzkumném projektu, podpořeného z #OPPIK 2014-2020, Výzva III program podpory APLIKACE, spolupracovala společnost YOUNG4ENERGY   v konsorciu společně s ECM System Solutions s.r.o. a CVUT UCEEB.