WT Fixprofil pro upevnění fotovoltaických panelů na ploché střeše

Častým problémem při umisťování prvků na střechy moderních, především průmyslových budov, s plochou střechou je samotná střecha, přesně řečeno její krytina. Zhusta je používána hydroizolační folie, která při fyzickém narušení může pozbýt svých izolačních vlastností.

Zdroj: WT Wintech

Objekty, ať už jsou to FVE nebo například reklamní prvky, je nutno fixovat k podkladu tak, aby se zabránilo jejich poškození nebo jiné škodě. Použití hydroizolační folie většinou vyřazuje způsoby fixace kotvením spojovacím materiálem. Hrozí narušení jejích izolačních vlastností a tím nastává hrozba zatékání dešťové vody do konstrukce střechy. Problematika nedestrukčního kotvení bývá řešena například vypodložením nosných konstrukcí vhodnou podložkou a její zatížení betonovými překlady či dlaždicemi.

WT WINTECH a.s. pro tento typ střech nabízí k uchycení konstrukčních sestav unikátní řešení WT Fixprofil, umožňující vytvořit liniová kotevní místa. Jedná se o profil z PVC materiálu, který je vyztužen silnostěnným hliníkovým U profilem a případně doplněn předchystaným upínacím prvkem jako je šroub, konzole nebo závitová tyč. PVC materiál WT Fixprofilu je kompatibilní s většinou PVC-P folií a standartně se k nim při montáži horkovzdušně navařuje a tím fixuje k dané hydroizolační folii.

WT Fixprofil umožňuje přímé přikotvení i pro těžší konstrukce, tedy i pro FVE panely, bez narušení hydroizolace, jaké může vzniknout kotvením pomocí standartních spojovacích prvků. Je také vhodný na plochy, kde není možné použít samozátěžovou konstrukci z důvodu přílišného statického zatížení střechy. Životnost PVC profilu je delší než životnost běžné hydroizolační krytiny. Jeho konstrukční provedení nebrání odtoku vody.

Vážení návštěvníci Smart Energy Forum 2024 Nitra, dovolujeme si Vás pozvat na expozici firmy WT Wintech a.s., kde tento typ profilu prezentujeme. Můžete zhlédnout jak profil samotný, tak i příklad uchycení PKRS konstrukční sestavy. Nabízíme i možnost výpočtu větrné zátěže a návrh rozmístění prvků WT Fixprofilu na ploše.