Webinář: Aktuální novinky k novým dotacím a připojování OZE

Již v úterý 23. března proběhne velmi zajímavý webinář za účasti špičkových odborníků na téma nových dotací pro OZE a připojování nových zdrojů do distribuční sítě. Přijďte diskutovat aktuální novinky se zástupci ministerstev a vedení energetických společností.

Zdroj: Wikipedia

Proč se webináře zúčastnit?

Webinář organizovaný Komorou OZE a CAFT bude zaměřen na nové dotační tituly pro solární elektrárny, akumulaci a OZE od roku 2021 a na připojování nových zdrojů do distribuční soustavy. Webinář je určen zástupcům firem sdružených v členských asociacích Komory OZE a jejich partnerských organizacích.

Po předchozí registraci je webinář bezplatný. Pokud členem nejste, více o podmínkách členství v jedné ze sdružených asociací, Cechu akumulace a fotovoltaiky, se dozvíte zde.

Rok 2021 může přinést velkou změnu v rozvoji sektoru obnovitelných zdrojů energie (OZE). Svědčí o tom rekordní zájem o fotovoltaické elektrárny (přes 9 000 podaných žádostí) v předregistrační výzvě na nové dotace z Modernizačního fondu, který bude největším zdrojem financování transformace energetiky. 

Program RES+ Modernizačního fondu bude s očekávanou alokací cca 60 až 80 mld. zdaleka největším (a někde i jediným) podpůrným nástrojem rozvoje nových OZE v příští dekádě. Bude disponovat násobně či dokonce řádově více prostředky než ostatní programy, ze kterých je či bude možné rozvoj obnovitelných zdrojů platit (Nová zelená úsporám, operační programy, Národní plán obnovy, Fond spravedlivé transformace).

„Stát by po prvním selhání v regulaci rozvoje obnovitelných zdrojů měl podpořit především decentrální rozvoj čisté energetiky. Je důležité, že ministerstvo životního prostředí zajistilo rovné podmínky pro všechny tak, aby nikdo nebude omezován ani protěžován,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.


Zajímavý program

Během webináře v úterý 23. března budou představeny všechny připravované dotační programy vhodné pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie od roku 2021, jejich aktuální stav, harmonogram a odkazy pro další informace. V posledním bloku budou představeny podrobnosti o připojování obnovitelných zdrojů do distribučních sítí.

Webinář se koná za laskavé spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí, společnostmi ČEZ Distribuce, EG.D a členskými asociacemi Komory obnovitelných zdrojů energie.

10:00 – 10.15 Úvodní slovo a stručný přehled dostupných dotací pro jednotlivé OZE

 • Štěpán Chalupa, Komora OZE
 • Aleš Kuták, Komora OZE 

10.15 – 10:55  Dotační programy pod MPO: OPTAK, Národní plán obnovy

 • Marian Piecha, náměstek ministra
 • Ondřej Tomšej, Oddělení implementace OPPI a PO3 OPPIK
 • dotazy 

11:00 – 11:40  Dotační programy pod MŽP: Modernizační fond, Nová zelená úsporám 2021, Národní plán obnovy, OPŽP 2021 – 2027 (kotlíkové dotace), Fond spravedlivé transformace

 • Jan Kříž, náměstek ministra
 • Petr Valdman, ředitel SFŽP
 • dotazy

11:45 – 12:30 Problematika připojování OZE

 • Radim Černý, ČEZ distribuce, a.s.
 • David Šafář, EG.D, a.s.
 • dotazy

 Moderace: Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE

Registrace

Program webináře je koncipován hodně prakticky tak, aby z něj měly užitek především instalační a developerské firmy. Webinář je určen pro zástupce firem sdružených v členských asociacích Komory OZE a jejich partnerských organizacích.

Webinář proběhne na platformě Zoom a je bezplatný po předchozí registraci.

Pokud ještě členem některé ze sdružených asociací nejste, a své členství prosím zvažujete, více informací naleznete na webu www.caft.cz/clenstvi. Pokud budete potřebovat jakékoliv informace k členství v CAFT, pak se prosím ozvěte přímo na email: svedova@caft.cz.