Výzkumníci z UCEEB testují nový snímač oblohy pro předpovídání slunečního osvitu

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo snímač oblohy, který v současnosti prochází testováním odolnosti vůči venkovnímu prostředí. Po dokončení zkoušek se počítá s využitím snímače při předpovídání slunečního osvitu, které umožňuje lepší hospodaření s energií získanou z fotovoltaických elektráren.

Zdroj: UCEEB

Zdroj: UCEEB


Výsledek vlastního vývoje

Laboratoř fotovoltaických systémů a energetiky ČVUT UCEEB provádí vývoj vlastních hardwarových a softwarových prostředků pro předpovídání slunečního osvitu. Jedním z nich je i nový snímač, který vyniká zejména svými kompaktními rozměry, snadnou instalací, relativně nízkou cenou, napájením po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti přivádět napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem, a kvalitním obslužným softwarem umožňujícím snímání v desetivteřinových intervalech.

 

„Stávající metoda pozemního snímání oblohy poskytuje přesnou předpověď slunečního osvitu pouze v krátkém časovém horizontu omezeném výhledem panoramatické kamery. To se daří překlenout nasazením více kamer s překrývajícím se zorným polem. Z nich nyní sbíráme experimentální data pro použití této slibné technologie v oblasti modelování oblačnosti a následné predikce osvitu. Experimentujeme i se snímáním oblohy mimo rozsah viditelného spektra, což by mělo zlepšit odhad optické hustoty oblačnosti,“ uvádí na svém webu vědci z Buštěhradu.