V prvním pololetí 2019 obnovitelné zdroje pokryly 44 % celkové spotřeby elektřiny v Německu

Obnovitelné zdroje energie (OZE) zaznamenaly v Německu v prvním pololetí letošního roku nový rekord ve výrobě elektřiny. Celkem OZE pokryly  u našich sousedů 44 % spotřeby elektřiny, a to zejména kvůli výraznému nárůstu ve výrobě elektřiny z větrných elektráren na pevnině (onshore), tak i na moři (offshore). Uvedla to Německá asociace obnovitelných zdrojů energie  BDEW.

Wikipedia


Trvalý růst výroby zelené energie

OZE dosáhly v roce 2018 v Německu rekordní výroby a jejich podíl na energetickém mixu představoval 40,2 %. I letos pokračuje v Německu růst výroby energie z OZE.

Během prvního pololetí letošního roku vyrobily německé OZE o 5 % více elektřiny než v roce předešlém. Největší podíl na novém  rekordu ve výrobě zelené elektřiny v letošním roce mají větrné elektrárny, a to především díky příznivým povětrnostním podmínkám.

Letos se v Německu výroba větrných elektráren na pevnině se meziročně zvýšila o 18 % a výroba elektráren na moři o 30 %. Dobře si v Německu vedla i fotovoltaika-  výroba solárních energie  zaznamenala čtyřprocentní nárůst.


Naopak výroba ostatních obnovitelných zdrojů, kterými jsou například vodní elektrárny nebo elektrárny spalující biomasu, snížily svou výrobu meziročně o 1 %.

Problematické plnění klimatických cílů

Další rozvoj zelené energetiky v Německu je nicméně nejistý. Nově nastavený aukční způsob přidělování dotací sice pomalu snižuje dotace výrobcům oproti původnímu systému garantovaných výkupních cen. Kvůli tomu klesá zájem (zejména v případě větrných elektráren) investorů o výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Toto se projevuje i v počtu větrných elektráren, které jsou aktuálně ve výstavbě podporovanými na bázi aukcí.
I když letošní výroby zelené energie láme rekordy, německá branže OZE čelí velkým výzvám. Podle vyjádření Stefana Kapferea, prezidenta BDEW by při současném tempu rozvoje v roce 2030 pokrývala výroba z obnovitelných zdrojů pouze 54 % celkové výroby elektřiny, což je podstatně méně než vládou stanovený cíle (65 %).

BDEW se proto snaží tlačit na vládu, aby další výstavbu větrných i solárních elektráren podpořila více. Zejména se jedná o odstranění administrativních bariér pro rozvoj solárních a větrných elektráren na pevnině i na moři. V neposlední řadě v Německu roste zájem o zavedení uhlíkové daně, která by měla znevýhodnit výrobu elektřiny z fosilních zdrojů.