Trendem moderní energetiky je řízení spotřeby a skladování energie

V současné době všichni registrujeme skokové navýšení cen elektrické energie a do hry vstupuje čím dál více využití fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů. Jak ale co nejefektivněji využít elektrickou energii z různých zdrojů ať už v rodinných domech nebo průmyslových budovách?

Zdroj: Elpramo

Inteligentní řízení spotřeby energie jako trend

Domácí bojlery například běžně většinu elektřiny spotřebovávají v noci a přes den pak využívají už jen málo elektřiny.

Pokud budou ovšem vybaveny chytrým řízením, mohou počkat, až bude k dispozici elektřina z fotovoltaických panelů a pak se nahřát přímo s jejím využitím. Inteligentní řízení technologií pomůže v řízení spotřeby, aniž bychom se museli omezovat na komfortu, dokáže predikovat, kdy a jak jsme schopni energii ze sluníčka vyrobit.

„Budoucnost vidíme v inteligentním řízení spotřeby a skladování elektrické energie v budovách. Naše společnost ELPRAMO s.r.o. se zabývá konzultacemi, návrhy a instalací fotovoltaiky s akumulací včetně komplexního řídicího a dohledového systému, říká Roman Motlíček, jednatel společnosti ELPRAMO s.r.o.

„V této oblasti očekáváme navýšení poptávky a připravujeme se na ni. V současné situaci cen se totiž návratnost některých řešení ukazuje jako velmi lákavá. Dokážeme provést měření spotřeby elektřiny, vyhodnotit odběrový profil a navrhnout optimální řešení. Co je naše silná stránka, že umíme veškeré technologie spolu propojit, aby komunikovali, a dokážeme je efektivně řídit,“ dodává Roman Motlíček, jednatel společnosti ELPRAMO s.r.o.

Společnost ELPRAMO s.r.o. působí na trhu již 15 let. Specializujeme se na návrhy a realizace chytré elektroinstalace od malých soukromých objektů, po velké projekty v privátní i veřejné sféře.

Společnost disponuje oddělením projekce, vývoje softwaru, energetiky, údržby, servisu a zámečnickou a rozvaděčovou dílnou. V současné době máme tým 45 profesionálů.