Toyota sází na výrobu energie na bázi palivových článků

Japonská společnost Toyota oznámila úspěšné vyvinutí stacionárního generátoru energie na bázi palivových článků, využívající systém palivových článků vodíkového auta Toyota Mirai. První generátor energie byl nainstalován v prostorách závodu Honsha v Toyota City a započaly ověřovací zkoušky.

Toyota


Vysoce výkonný generátor energie za rozumnou cenu

FC generátor energie využívá klíčové komponenty systému, který najdeme na palubě Toyoty Mirai, tedy sadu palivových článků (tzv. FC stack), jednotku řízení energie (PCU) a sekundární baterii, vždy ve dvou provedeních.

Komponenty ze systému palivových článků modelu Mirai nasazuje Toyota s cílem nabídnout vysoce výkonný generátor energie za rozumnou cenu. Vývoj generátoru energie probíhal ve spolupráci Toyoty a společnosti Toyota Energy Solutions, Inc.

V rámci ověřovacích testů se bude elektřina vyrobená FC generátorem energie využívat v závodu Honsha. Samotný generátor energie má být v provozu 24 hodin denně při jmenovitém výkonu 100 kW.
Technici plánují ověřovat a vyhodnocovat energetickou účinnost (množství elektřiny vyprodukované na jednotku vodíku), stabilitu výkonu na výstupu, odolnost a náročnost údržby generátoru.

Důraz na nulové emise CO2

Na základě výsledků ověřovacích testů pak bude Toyota používat FC generátory energie v dalších svých závodech. Generátory energie bude pohánět vodík získávaný během výroby komponent systému FC i ve fázích vyhodnocování a testování, Toyota chce tímto způsobem vyvinout a implementovat technologie nabízející efektivní využití vodíku.

V roce 2015 oznámila Toyota strategický plán Toyota Environmental Challenge 2050, jehož cíle zahrnují i výrobní závod s nulovými emisemi CO2. V rámci naplňování tohoto cíle bude Toyota i nadále usilovat o snižování množství emisí CO2, které produkuje v rámci svých výrobních procesů.

Ve snaze o širší využití systému palivových článků, který Toyota vyvinula pro FCEV, chce automobilka zvážit praktické možnosti používání FC generátoru energie.

To zahrnuje výzkum, vývoj a projednání možných obchodních modelů zaměřených na podporu zájmu o tento generátor energie v komerční sféře, např. cestou zvyšování energetické účinnosti a odolnosti s cílem generátor dále zmenšovat a zlevňovat.