Testy střídačů: Které značky dosáhly nejlepších výsledků v laboratoři EG.D?

Laboratoř EG.D se primárně zaměřuje na testování střídačů do fotovoltaických elektráren. Společnost EG.D testuje ve své laboratoři střídače pro fotovoltaiky. Seznam čítá nyní 20 otestovaných střídačů.

Zdroj: EG.D

Srdce elektrárny

Střídače jsou zařízení, které mění stejnosměrné napětí z fotovoltaické elektrárny na střídavé napětí elektrické sítě. Střídač je přitom klíčovým prvkem solární elektrárny, který přeměňuje stejnosměrnou energii na střídavou, která je běžně v zásuvkách. Pomocí testování společnost EG.D zjistila, že zhruba 50 % střídačů, které vyzkoušela, nesplňuje všechny dané požadavky a do budoucna by jejich funkce mohly být problematické.

K testování využívá EG.D speciální Laboratoř čisté energetiky, jedno ze tří podobných zařízení v republice, které je špičkově vybavené.Kromě střídačů odborníci EG.D na budějovickém pracovišti však zvládnou otestovat i bateriová úložiště nebo wallboxy pro dobíjení elektromobilů.

Když technici EG.D zjistí, že některý parametr nevyhovuje, spolupracují s výrobci, aby chybu opravili, a to se většinou děje. Ve většině případů jde o nahrání nového firmwaru v zařízení, což lze udělat i na dálku.

Aktuální doporučení v oblasti střídačů

Na trhu se aktuálně pohybuje velké množství střídačů. Střídače společnost testuje už téměř dva roky a seznam průběžně doplňuje. Jen v tomto roce přibylo doporučení pro sedm typů nových střídačů.

Společnost EG.D dokáže v laboratoři nasimulovat činnost solárních panelů a zjistit tak chování střídačů v různých situacích a jejich dopad na distribuční síť.  Střídače byly testovány na základě stanovené jednotné metodiky (https://www.egd.cz/laborator).

V současnosti figuruje 20 typů střídačů různých výrobců na seznamu doporučených zařízení pro instalaci solárních elektráren do distribuční sítě společnosti EG.D, člena skupiny E.ON.