Synergie fotovoltaických systémů a bateriových úložišť v praxi?

TOS Varnsdorf je předním světovým dodavatelem kompletních technologií pro obrábění a producentem obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů, obráběcích center a portálů. Spojení efektivního výkonu fotovoltaiky v řešení se správou a skladováním elektrické energie, spolu s jejím maximálním využitím, má za úkol společnosti TOS Varnsdorf zajistit požadovanou návratnost investic, aniž by byla významně ovlivněna budoucím vývojem na trhu s energiemi.

Zdroj: reWATT

Kvalitní projektová dokumentace jako nástroj úspory času

Plánování energetických strategií je dnes zásadní činností pro efektivní řízení firemních financí, i proto ke spolupráci na projektu TOS Varnsdorf, a.s., naše firma reWatt s.r.o. oslovila společnost Wattstor, která projektu poskytla integrovaný systém řízení energie Podium EMS a bateriové úložiště pro fotovoltaiku.

Předmětem dodávky je průmyslová střešní fotovoltaická elektrárna o celkovém instalovaném výkonu 560 kWp, která je situovaná na střeše jediné haly. Využit byl fotovoltaický materiál předních světových výrobců, který má zajistit nejenom spolehlivou funkčnost, ale také snadnou bankovatelnost zvolené investice.

Díky rychlému a kvalitnímu zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a intenzivnímu inženýringu projekt získal stavební povolení v průběhu necelých čtyř měsíců.

Inteligentní propojení fotovoltaiky a bateriového úložiště

Fotovoltaická elektrárna byla v rámci tohoto projektu doplněna o bateriové úložiště od dodavatele Wattstor s celkovou kapacitou 544 kWh a výkonem 250 kW, přičemž v budoucnu je možné úložiště rozšířit až na 1080 kWh instalované kapacity a 500 kW výkonu. Úložiště je dodáváno v celistvém kontejnerovém provedení s kompletní výbavou, takže je plně uzpůsobeno pro venkovní využití.

Dodávané úložiště je díky chytrému řízení poskytovaného systémem Podium EMS schopno fungovat v mnoha režimech, které investorovi přinášejí podstatné úspory, respektive dodatečné příjmy. Například je možné jej využívat pro ukládání přebytků vyrobené energie z fotovoltaické elektrárny, dále lze díky němu regulovat hodnoty čtvrthodinových maxim příkonu areálu.

V neposlední řadě úložiště nabízí i možnost využívání výkyvů cen elektřiny na denním trhu, kdy investor uloží nakoupenou energii při její nízké ceně mimo špičku a využije ji při vysoké ceně v době špičky, což je momentálně hlavním cílem investora.

Velkou výhodou elektrárny je, že režim provozování bateriového úložiště se dá kdykoliv změnit. Úložiště tak může budoucnu například dobře fungovat jako podpůrný zdroj stabilizace soustavy.

Optimalizace výroby a spotřeby energie díky komplexnosti energetického systému

Celý systém bylo potřeba zkoordinovat také s kogeneračními jednotkami, které investor v rámci areálu již provozuje. Proto společnost reWatt s.r.o.  zahrnula všechny výrobní moduly do celistvého systému dispečerského řízení, čímž byly splněny připojovací podmínky.

Vhodnou kombinací fotovoltaické elektrárny, bateriového úložiště a kogeneračních jednotek vznikne nově komplexní energetický systém, jehož užíváním může investor optimalizovat výrobu a spotřebu elektřiny v areálu a tím také uspořit významnou část finančních prostředků.

V současné době je elektrárna ve výstavbě, kdy je téměř dokončena montáž a brzy může začít proces napojení na stávající rozvody areálu. Dokončuje se stavební připravenost pro návoz bateriového úložiště, který by měl proběhnout do konce roku.